Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Huyện ủy

Thứ Hai, 18/01/2021, 16:01 (GMT+7)

BHG - Ngày 18.1, Huyện ủy Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chủ trì thảo luận...

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội thảo đã tập trung thảo luận, lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các nghị quyết: Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giai đoạn 2021 – 2025; Về giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025; Về nâng cao giá trị chè Shan tuyết cổ thụ Hoàng Su Phì giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030; Về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và các đề án: Về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp và tạo nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2021 – 2025; Về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng GD&ĐT huyện, giai đoạn 2021 – 2025; Về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường; Về huy động nguồn vốn cho đầu tư, phát triển, tăng thu ngân sách huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2021 – 2025 và về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội thảo.

Sau một ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì giao cho HĐND – UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẩn trương hoàn thiện nghị quyết, đề án để ban hành, triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất...

Tin, ảnh: Phi Anh

.