Đảng bộ tỉnh Hà Giang qua các kỳ đại hội và một số dấu mốc quan trọng

Thứ Sáu, 09/10/2020, 13:44 (GMT+7)

BHG - Cùng với việc thành lập Ủy ban Hành chính lâm thời tỉnh Hà Giang, ngày 25.12.1945, Xứ ủy Bắc kỳ đã quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang và cử 5 đồng chí đến tham gia BCH Đảng bộ. BCH lâm thời của Đảng bộ tỉnh Hà Giang khi đó gồm các đồng chí: Hồng Quân, Thanh Phong, Huyền Quỷnh, Trần Tùng và Khải Ca. Đồng chí Hồng Quân, quê Việt Trì, Phú Thọ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời. Như vậy, đồng chí Hồng Quân là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Giang. Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh cũng là ngày thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Hà Giang, lấy tên là Chi bộ Cơ quan, công sở, do đồng chí Hồng Quân, Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Chi bộ. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ cử 2 đảng viên về cơ sở Vị Xuyên và Bắc Quang vừa chỉ đạo mọi mặt công tác trên các địa bàn này và đặc biệt là chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở Đảng ở đây.

- Gần 5 năm sau khi thành lập, đến ngày 10.4.1950, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I. Đến lúc này, toàn Đảng bộ có 1.355 đảng viên, sinh hoạt ở 76 chi bộ ở các sở, ngành, các huyện, xã. Đại hội lần thứ I đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Trung được bầu làm Phó Bí thư. 

Các đại biểu dự Đại hội I – 1950
Các đại biểu dự Đại hội I – 1950

- Sau 1 năm tổ chức Đại hội lần I, để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II. Đại hội diễn ra từ ngày 15 – 25.4.1951 và bầu BCH gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Xã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Từ ngày 17 – 25.3.1961, Đảng bộ tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III với sự tham dự của 119 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón Hồ Chủ tịch lên dự và phát biểu với những lời căn dặn đầy ý nghĩa về công tác cán bộ, công tác xây dựng, củng cố chính quyền và việc rèn luyện của cán bộ, đảng viên, tinh thần đoàn kết. Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 26 đồng chí, trong đó có 21 ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Bác Hồ chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội III.
Bác Hồ chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội III.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, diễn ra ngày 12.8.1963 với sự tham dự của 182 đại biểu đại diện cho trên 5.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu BCH khóa mới gồm 20 đồng chí, trong đó có 17 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ V diễn ra từ ngày 27.3 đến 17.4.1971. Dự Đại hội có 182 đại biểu đại diện cho 9.709 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu 27 đồng chí vào BCH Đảng bộ, trong đó có 25 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V – 1971
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V – 1971

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI diễn ra từ ngày 6 – 13.3.1975. Dự Đại hội có 216 đại biểu đại diện cho trên 10.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 27 đồng chí, trong đó có 25 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. 

- Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, thực hiện chủ trương của T.Ư, tháng 4.1976, 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang đã được sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ I được tiến hành ngày 25.4.1977. Dự Đại hội có 380 đại biểu đại diện cho trên 24.000 đảng viên toàn Đảng bộ Hà Tuyên. Đại hội bầu 39 ủy viên BCH, đồng chí Lê Hạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ II diễn ra ngày 5 – 8.11.1980, Đại hội có 276 đại biểu đại diện cho trên 2,4 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu 45 đồng chí vào BCH Đảng bộ, trong đó có 43 đồng chí ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Đức được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Từ ngày 2 – 8.1.1982, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ III vòng I với sự tham dự của 296 đại biểu đại diện cho trên 2,6 vạn đảng viên toàn tỉnh. Đại hội vòng II diễn ra ngày 20.3.1983 với sự tham dự của 285 đại biểu. Đại hội bầu 45 đồng chí vào BCH Đảng bộ, trong đó 43 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ IV diễn ra từ ngày 7 – 12.10.1986. Tham dự Đại hội có 342 đại biểu, đại diện cho trên 2,84 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu 56 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới, trong đó có 45 ủy viên chính thức, 11 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Phạm Đình Dy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đây là Đại hội cuối cùng của Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên trước khi chia tách tỉnh theo chủ trương của T.Ư.

- Sau 15 năm hợp nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, theo quyết định của T.Ư, năm 1991 tỉnh Hà Tuyên được chia tách trở lại thành 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Cùng với sự tái lập của tỉnh Hà Giang, tháng 9.1991, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã được tái lập, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Giang chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.10.1991.

- Từ ngày 14 – 16.1.1992, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XI được tổ chức với sự tham dự của 194 đại biểu đại diện cho 1,2 vạn đảng viên toàn Đảng bộ (4 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên trước đây từ Đại hội I -1977 đến Đại hội IV – 1986 được tính là các kỳ Đại hội VII, VIII, IX và X). Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 39 đồng chí, BTV Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII diễn ra từ ngày 25 – 28.4.1996. Tham dự có 300 đại biểu đại diện cho trên 14 ngàn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 47 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thừa tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội XII năm 1996
Đại hội XII năm 1996

- Từ ngày 4 – 6.12.2000, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tham dự có 278 đại biểu đại diện cho trên 21 ngàn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 47 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội XVI năm 2015
Đại hội XIII năm 2000 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra từ ngày 12 – 15.12.2005. Tham dự có 289 đại biểu đại diện cho 3,6 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu BCH gồm 49 đồng chí. Đồng chí Hoàng Minh Nhất được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Từ ngày 2 – 5.10.2010 diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tham dự có 312 đại biểu đại diện cho trên 4,9 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu BHC Đảng bộ gồm 55 đồng chí. Đồng chí Triệu Tài Vinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra từ ngày 28 – 29.9.2015. Tham dự có 325 đại biểu đại diện cho trên 6,06 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu BCH gồm 49 đồng chí. Đồng chí Triệu Tài Vinh được tiếp tục bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Đại hội XIII năm 2000
Đại hội XVI năm 2015

- Ngày 21.6.2019, Bộ Chính trị có Quyết định số 1299-QĐNS/TW về việc đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Tĩnh thôi không tham gia BCH, BTV và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công tham gia BCH, BTV và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Triệu Tài Vinh, ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được T.Ư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày   15 – 17.10.2020. Đại hội sẽ đề ra nhiều mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Trong đó, đặc biệt là “3 đột phá” trong nhiệm kỳ mới, gồm: Đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; đột phá về phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, trọng tâm là 4 huyện cao nguyên đá Đồng Văn; đột phá về tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bằng cách huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nhà cho hộ gia đình chính sách, người có công, CCB nghèo. Phấn đấu đến 2025, Hà Giang sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

                                                                             Huy Toán

.