Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở làm việc tại Hoàng Su Phì

Thứ Năm, 08/10/2020, 19:21 (GMT+7)

BHG - Ngày 8.10, đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở tại các phòng, ban chuyên môn của huyện Hoàng Su Phì.

Đoàn công tác kiểm tra tại Phòng VH - TT huyện Hoàng Su Phì.
Đoàn công tác kiểm tra tại Phòng VH - TT huyện Hoàng Su Phì.

Huyện Hoàng Su Phì có gần 3.900 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các phòng, ban, các xã, thị trấn. Thời gian qua, huyện đã quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về thực hiện văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền quy chế văn hóa công sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành tốt các quy định về thời gian, giờ giấc làm việc và các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đã xây dựng và ban hành chương trình hành động năm, kế hoạch công tác đúng quy định về biển tên cơ quan…

Trong thời gian tới, đoàn công tác đề nghị huyện Hoàng Su Phì cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đưa kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định vào đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị hằng năm. Thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản đối với những thủ tục hành chính trễ hẹn tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn. Đặt sơ đồ một số cơ quan, đơn vị; niêm yết danh sách người làm việc đối với phòng làm việc có 2 người trở lên…

HỒNG DUYÊN (Đài PT – TH tỉnh)

.