Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài

Thứ Sáu, 13/09/2019, 15:38 (GMT+7)

BHG - Sáng 13.9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước về thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2019, Quốc hội đã thông qua dự toán vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển là 60.000 tỷ đồng, dự toán vốn nước ngoài chi hành chính sự nghiệp là trên 4.600 tỷ đồng, hạn mức giải ngân cho chính quyền địa phương vay lại là trên 17.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2019 ước lũy kế giải ngân vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển là trên 6.400 tỷ đồng, đạt gần 11% kế hoạch vốn Quốc hội giao, chi thường xuyên đạt 18,5% dự toán Quốc hội phê duyệt và Bộ Tài chính giao. Cho chính quyền địa phương vay lại khoảng 247 tỷ đồng; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công vay lại khoảng gần 8.900 tỷ đồng. Nguyên nhân tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài từ đầu năm đến nay chậm là do còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, thủ tục đầu tư, thủ tục cho vay lại và thủ tục kiểm soát chi, giải ngân, rút vốn.

Tại tỉnh Hà Giang, tổng số kế hoạch vốn ODA năm 2019 là trên 752 tỷ đồng, trong đó, số kế hoạch vốn UBND đã giao đợt 1 và đợt 2 là trên 481 tỷ đồng; số kế hoạch vốn giao đầu tháng 9 đợt 3 là trên 271 tỷ đồng. Kết quả giải ngân trong 8 tháng so sánh với số kế hoạch vốn ODA được giao mới đạt 27,3%. Nguyên nhân chậm giải ngân là do có một số dự án đến nay chưa giải ngân vì chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và phải giải ngân theo chương trình 21 tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc chậm giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, trên cơ sở đó bàn các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cho rằng: Nguyên nhân của việc giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi chậm thời gian qua và từ đầu năm 2019 đến nay chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề như vướng mắc trong giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn chậm, thiếu so với nhu cầu; phân bổ vốn chưa sát với thực tế; điều chỉnh kế hoạch chậm, thủ tục kéo dài; tính sẵn sàng của các dự án đầu tư thấp, hoàn thành thủ tục đầu tư chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng; chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục về hồ sơ giải ngân thanh toán cũng như ghi thu, ghi chi. Trước tình hình hiện nay, đòi hỏi phải có các biện pháp quyết liệt hơn nữa thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nói chung và vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài nói riêng; đồng thời phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1042/CĐ-TTg…

Tin, ảnh: Phi Anh

.