123
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Việt Hồng (Bắc Quang) và Tân Trịnh (Quang Bình) - Báo Hà Giang điện tử

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Việt Hồng (Bắc Quang) và Tân Trịnh (Quang Bình)

Thứ Tư, 09/01/2019, 09:42 (GMT+7)

BHG - Ngày 8.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với Đảng ủy xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang và xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình; cùng dự có lãnh đạo huyện Bắc Quang và Quang Bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Việt Hồng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Việt Hồng.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo xã Việt Hồng, Tân Trịnh, Bí thư các chi bộ thôn đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2018… Theo đó, Việt Hồng và Tân Trịnh là những xã giao thông đi lại khó khăn nhất của huyện Bắc Quang và Quang Bình; thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã về mục tiêu nhiệm vụ năm, cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn đã cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đã có nhiều đổi mới tích cực và thu được những kết quả đáng mừng; công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; đặc biệt thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt…

Phát biểu tại các buổi làm việc với Đảng ủy xã Việt Hồng và Tân Trịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ những khó khăn của 2 xã, đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 của xã Việt Hồng và Tân Trịnh. Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy xã Việt Hồng và Tân Trịnh  phải lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, xây dựng Đảng làm then chốt. Về phát triển KT-XH 2 xã cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao thu nhập cho người dân và xóa nghèo bền vững. Trong đó tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế gia trại, gắn với ứng dụng KHKT vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích người dân khởi nghiệp; tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức cho người dân đi lao động ngoài tỉnh; hệ thống chính trị phải quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, bằng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt; tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời bài trừ các hủ tục. Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu Đảng ủy xã Việt Hồng và Tân Trịnh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ các thôn theo hướng dẫn 07 của BTV Tỉnh ủy; tăng cường công tác tuyên giáo, dân vận để người dân tiếp cận kịp thời và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã cần đổi mới lề lối tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân đi đôi với nâng cao hiệu quả công vụ; tăng cường làm việc trên môi trường mạng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong giai đoạn mới… Đối với xã Tân Trịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được, đồng thời phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

          Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.