Tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018

Thứ Ba, 20/11/2018, 09:06 (GMT+7)

BHG - Ngày 19.11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp (NLN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo 11 huyện, thành phố...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận Hội nghị.

Trong năm 2018, ngành Nông nghiệp đã thay đổi tư duy sản xuất từ chiều rộng sang chiều sâu; tăng giá trị thu hoạch trên đơn vị diện tích đất canh tác làm thước đo kết quả sản xuất. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt khoảng 405.204,5 tấn, tăng 1,9% so với năm 2017, đạt 101,8% kế hoạch năm; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm ước đạt 44,03 triệu đồng/ha, đạt 97,4%, tăng 0,76 triệu đồng so với năm 2017. Tiếp tục thực hiện thâm canh cánh đồng mẫu gắn với cơ giới hóa, xây dựng Nông thôn mới (NTM), đầu tư có thu hồi, tổ chức lại sản xuất gắn với kinh tế tập thể, tổ, đội, nhóm hộ hợp tác cùng sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị thu nhập, đem lại hiệu quả kinh tế, như: Mô hình lúa thuần chất lượng cao J02 tại Vị Xuyên; Mô hình chuyển giao kỹ thuật sản xuất lạc giống, chuyển từ sản xuất lạc thương phẩm hàng hóa sang sản xuất giống tại Bắc Quang... Chính sách theo Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh đã khơi thông nguồn vốn tín dụng để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tỷ trọng chăn nuôi, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 30,17%, đạt 94,3% so với kế hoạch. Chương trình xây dựng NTM lũy kế đến ngày 30.10.2018 toàn tỉnh có 24 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, ước cả năm đạt 34 xã, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 11 xã so với năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ, như: Trong năm qua một số huyện triển khai chuyển đổi thời vụ trên cây lúa và chỉ đạo thâm canh chưa quyết liệt, chưa mang tính đột phá, chưa thực hiện triệt để phương châm “5 cùng”; việc thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; vướng mắc về quỹ đất sạch giao cho doanh nghiệp. Thực hiện đề án “Mỗi huyện 1 xã, mỗi xã một thôn” về phát triển kinh tế chưa đáp ứng được lộ trình, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, như: Thiếu nguồn lực để thực hiện, việc bố trí lồng ghép các nguồn vốn gặp khó khăn; các huyện, thành phố chỉ đạo, thực hiện còn chung chung, hình thức; chưa vận động được nhiều doanh nghiệp tham gia vào liên kết để phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực NLN…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: Đối với ngành NN&PTNT cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan thay đổi tư duy làm việc theo hướng  kiến tạo, phục vụ; tham mưu cho tỉnh ban hành các kế hoạch, giải pháp chỉ đạo sản xuất NLN kịp thời, hiệu quả; phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh trên thị trường; tập trung, quyết liệt triển khai các chương trình trọng tâm của tỉnh: Chương trình dồn điền đổi thửa; đầu tư có thu hồi – tái đầu tư, cánh đồng mẫu; xã, thôn điển hình phát triển kinh tế nông nghiệp; mỗi xã một sản phẩm.... theo hướng giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các địa phương tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh để khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể hóa các chính sách của Trung ương để triển khai trên địa bàn nhằm tạo ra bước đột phá mới trong sản xuất đối với các cây, con thế mạnh của tỉnh…

Tin, ảnh: Phi Anh

.