Hội nghị trực tuyến chuyên đề công tác phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thứ Bảy, 17/11/2018, 09:21 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm đánh giá về công tác phân cấp, ủy quyền, quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh; tham dự có lãnh đạo các sở, ngành; đại diện Ban Pháp chế - HĐND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực UBND và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất các nội dung phân cấp, ủy quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đề xuất, trình UBND tỉnh phương án phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm vào các huyện kinh tế động lực của tỉnh. Trong 2 năm 2016 – 2017, tại các huyện động lực đã thực hiện phân cấp, ủy quyền 34 nội dung với thời hạn thực hiện thí điểm là 1 năm. Trong đó, có 26 nội dung có phát sinh hồ sơ và được các huyện, thành phố giải quyết theo thẩm quyền được giao. Qua quá trình giải quyết các thủ tục, hồ sơ theo thẩm quyền, các huyện, thành phố đã chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt được thực tế, nội dung công việc, giúp công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn chặt chẽ, hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, đến ngày 31.12.2017, một số nội dung phân cấp, ủy quyền đã hết hiệu lực. Mặt khác, trong thời hạn 1 năm, một số nội chưa phát sinh nhiều hồ sơ nên chưa có đủ cơ sở để đánh giá hiệu quả. Do đó UBND tỉnh đã cho chủ trương gia hạn thí điểm đến hết ngày 31.12.2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá: Chủ trương thực hiện phân cấp, ủy quyền  quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh là hết sức kịp thời, đúng quan điểm về cải cách hành chính. Qua phân cấp, ủy quyền hiệu quả được thể hiện rõ nét, các thủ tục, nội dung được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Tạo sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo cho các địa phương, một số nội dung được triển khai sâu sát, chặt chẽ hơn; nâng cao về năng lực cho hệ thống cán bộ công chức cấp huyện, thành phố; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành chuyên môn tham mưu phân cấp, ủy quyền. Đồng thời thể hiện rõ tính quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế như: Một số nội dung phân cấp, ủy quyền chưa đúng với phạm vi phân công ủy quyền; nội dung có thể phân cấp, ủy quyền nhưng chưa được rà soát, đánh giá, đề xuất, đặc biệt là việc rà soát để phân cấp, ủy quyền cho cấp xã; một số sở, ngành chưa mạnh dạn có chứng kiến cụ thể về nội dung do ngành mình tham mưu phân cấp, ủy quyền…

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: Trên quan điểm, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền đối với các nội dung, nhiệm vụ trong phạm vi, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương. Đồng chí nêu rõ, UBND tỉnh sẽ xem xét, báo cáo, đề xuất cho tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền đối với các lĩnh vực phù hợp đến năm 2020. Giao Sở Tư pháp chủ trì, tiến hành rà soát lại toàn bộ các Quy định, Công văn phân cấp, ủy quyền của tỉnh đã ban hành, kể cả những văn bản hết hiệu lực chưa phân cấp, ủy quyền lại, trong đó phân loại rõ, hệ thống văn bản không phù hợp với quy định pháp luật phải bãi bỏ, chưa đúng thẩm quyền ký quyết định, thời hiệu thực hiện… Trên cơ sở đó, thống nhất với các ngành, tham mưu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, đưa toàn bộ nội dung phân cấp, ủy quyền vào 1 Quyết định theo đúng thẩm quyền ban hành, để đảm bảo dễ theo dõi, dễ nắm bắt và tổ chức thực hiện; chủ trì, thẩm định tính phù hợp theo quy định của pháp luật đối với đề xuất của các ngành tiếp tục thực hiện việc phân cấp, ủy quyền, báo cáo UBND tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Giao các sở, ngành chuyên môn có nội dung phân cấp, ủy quyền, thuộc lĩnh vực ngành tham mưu (hoàn thành trước 31.12.2018); tiếp nhận đề nghị của các địa phương những nội dung  cần được tiếp tục phân cấp, ủy quyền, căn cứ quy định của pháp luật, báo cáo đề nghị UBND tỉnh quyết định tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị, địa phương, qua Sở Tư pháp thẩm định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban điều phối chương trình phát triển vùng kinh tế động lực) tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị, bổ sung hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, sớm ban hành;  hàng tháng, quý tổng hợp kết quả đánh giá, triển khai thực hiện công tác phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh nắm, kịp thời chỉ đạo thực hiện tiếp theo; kiểm tra việc thực hiện ủy quyền theo Đề án 1 triệu tấn xi - măng của UBND tỉnh (Đề án 114) báo cáo UBND tỉnh, tránh để xảy ra tình trạng nợ đọng. Đối với UBND các huyện, thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Tổ chức đánh giá lại kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền gồm 34 nội dung của UBND tỉnh đã phân cấp, ủy quyền báo cáo UBND tỉnh, các ngành có phân cấp, ủy quyền và Sở Tư pháp trước 20.12.2018; tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung thêm nội dung phân cấp, ủy quyền cần thiết, trên quan điểm phù hợp, thực hiện có hiệu quả; rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ, trực tiếp nâng cao năng lực, đề nghị tập huấn với các nội dung chưa đáp ứng được phân cấp, ủy quyền…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.