Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Thứ Bảy, 17/11/2018, 09:06 (GMT+7)

BHG-Ngày 16.11, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Dự buổi làm việc với đoàn có Ban lãnh đạo Sở Xây dựng; đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; các phòng chuyên môn trực thuộc 2 đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra nội dung cải cách hành chính tại phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng
Đoàn công tác kiểm tra nội dung cải cách hành chính tại phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng

Công tác CCHC được Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhiều lĩnh vực được tập trung đẩy mạnh thực hiện như: Công tác tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, quy chế, quy định thuộc lĩnh vực ngành; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước tại đơn vị. Nổi bật trong đó, 53/53 thủ tục hành chính của 2 đơn vị được thực hiện qua bộ phận “một cửa”, “một cửa” điện tử liên thông. Trong đó, Sở Xây dựng có 5 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 12 thủ tục hành chính thực hiện ở mức độ 3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có 41 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 26 thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, Sở Xây dựng đã thực hiện cắt giảm mạnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 33 – 70%, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch hành chính. Đồng thời, 65% số thủ tục hành chính giải quyết tại đơn vị hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định…

Qua ý kiến trao đổi của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh đề nghị: Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền CCHC bằng các biện pháp sinh động, hiệu quả hơn. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC, trong đó chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách tổ chức bộ máy hành chính…

Tin, ảnh; THU PHƯƠNG

.