Họp Ban Chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tỉnh

Thứ Ba, 16/10/2018, 18:48 (GMT+7)

BHG - Chiều 16.10, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức họp nhằm nắm bắt tiến độ, nội dung triển khai thực hiện các Đề án theo Kết luận số 391, ngày 10.9.2018 của BCĐ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Dự họp có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chủ trì tại cuộc họp
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ, nội dung cơ bản về tình hình triển khai thực hiện một số Đề án theo Nghị quyết số 18, ngày 25.10.2017 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Về Đề án sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học công nghệ và Thông tin Truyền thông, Ban Tổ chức - Nội vụ đã trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương; về cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập còn 7 phòng chuyên môn, 1 Chi cục trực thuộc. Đề án kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận các chức năng nhiệm vụ tương đồng từ Sở Thông tin và Truyền thông; sau khi kiện toàn sẽ đổi tên thành Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch; về cơ cấu tổ chức bộ máy còn 6 phòng chuyên môn, 6 đơn vị trực thuộc. Đề án hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng, tên gọi sau khi sáp nhập thành Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, gồm có 8 phòng và 1 đơn vị sự nghiệp (giảm 5 phòng chuyên môn và 4 trung tâm).

Đối với Đề án chuyển giao các Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Chi Cục chăn nuôi và Thú y tỉnh; Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện từ trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh về trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý (hiện tại Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đang thẩm định đề án). Đề án sáp nhập chuyển giao và sáp nhập Trung tâm Thông tin và chuyển giao công nghệ mới trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Khoa học kỹ thuật Giống cây trồng Đạo Đức và Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phố Bảng, Trung tâm Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; tên gọi sau sáp nhập là Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ; cơ cấu tổ chức bộ máy từ 8 phòng chuyên môn, 8 tổ, trạm còn 3 phòng và 6 tổ, trạm.

Đề án tổng thể sắp xếp các xã, phường, thị trấn đến năm 2030, hiện tại Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đã hoàn thiện dự thảo Đề án để trình UBND tỉnh; mục tiêu của Đề án sẽ sáp nhập theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (năm 2018 - 2021) sáp nhập đối với các đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, xây dựng Đề án đối với 18 xã sáp nhập thành 9 xã; giai đoạn 2 (năm 2022 - 2030), xây dựng Đề án đối với 42 xã để sáp nhập thành 20 xã. Đề án giải thể Phòng Y tế, sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố….

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về Đề án sáp hợp nhất 3 văn phòng: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; Tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy về sáp nhập Văn phòng các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh nhất trí với đề xuất giải thể Phòng Y tế, sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện vào Trung tâm y tế huyện; giao cho Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh dựa trên lộ trình tinh giản biên chế toàn tỉnh để cân đối trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến; thí điểm việc quản lý nhà nước đối với 3 Trung tâm Y tế huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên về huyện quản lý; ngành Y tế tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh về thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Đối với Đề án chuyển giao các Trạm trồng trọt, bảo vệ thực vật chuyển giao nguyên trạng về tổ chức, bộ máy biên chế, lương về huyện quản lý, tuy nhiên cần làm rõ trách nhiệm của Ngành trong quản lý nhà nước; các huyện xem xét tên gọi mới cho phù hợp. Riêng đối với Đề án sáp nhập các xã, thị trấn giao cho Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, có khảo sát chi tiết cụ thể.

Với Đề án hợp nhất 3 văn phòng, trong đó đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, Giao cho Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh về làm việc với Vụ Tổ chức của Văn phòng Quốc hội thống nhất việc chuyển giao biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất về địa phương; thống nhất cao với Đề án sáp nhập văn phòng các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục tốt hơn cho công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy. 

                                                                Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.