Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại huyện Bắc Quang

Thứ Ba, 16/10/2018, 16:16 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, trong các ngày 15 và 16.10, đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Đoàn kiểm tra số 2), do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tại huyện Bắc Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có các buổi kiểm tra, giám sát tại các Đảng ủy xã Tân Quang, Thị trấn Việt Quang và Đảng ủy Công an huyện. Tại buổi làm việc, đoàn công tác được biết các cấp ủy Đảng của huyện Bắc Quang đã bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước kịp thời, hiệu quả. Việc xây dựng  chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức viết bài thu hoạch sau khi quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6,7 của BCH Trung ương Đảng khóa XII  được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được quan tâm triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực như: Các cơ quan, đơn vị đều nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính; đặt hòm thư góp ý, công khai số điện thoại, đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và xử lý kịp thời những ý kiến phản hồi của người dân; tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân… Việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới đã được quan tâm triển khai thực hiện, trong đó các trang thông tin điện tử của huyện và xã đã tích cực đăng tải các tin, bài; Đội ngũ báo cáo viên của huyện được điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn, đảm bảo hoạt động theo đúng Qui chế…

Đoàn công tác đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền của huyện trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước một cách thường xuyên, liên tục, hiệu quả; Cần chú trọng biên tập tài liệu tuyên truyền một cách ngắn gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đảm bảo việc phát hành, quản lý, khai thác và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng của địa phương; Quan tâm nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của các xã…

Tin, ảnh: Phạm Hải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.