Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Ba, 11/09/2018, 15:13 (GMT+7)

BHG - Sáng 11.9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc giải quyết TTHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23.4.2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61, tập trung theo 4 nhóm nhiệm vụ: Hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định 61. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, thúc đẩy KT – XH của đất nước…

Đối với tỉnh ta công tác giải quyết TTHC thời gian qua được đẩy mạnh, gắn với các giải pháp ứng dụng CNTT, tạo đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch, công khai thông tin TTHC; xây dựng bảng tiêu chí và rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí tuân thủ đối với các TTHC đủ điều kiện. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2018, toàn tỉnh có hơn 47.700 hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn đạt 88,5%; tỷ lệ hồ sơ trả quá hạn còn 11,5%...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành T.Ư và địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61 của Chính phủ và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kiện toàn tổ chức, bố trí trụ sở, thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp, đảm bảo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; cán bộ phân công làm việc ở bộ phận một cửa đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn; tổ chức giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa theo hướng “3 giảm” – giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ” - tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả TTHC đảm bảo thống nhất; chấn chỉnh giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc để người dân phải đi lại nhiều lần; đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai thông tin về TTHC và tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; thực hiện xin lỗi khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua Trung tâm giải quyết TTHC công, nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin – Truyền thông trong triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin cấp bộ, tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thuận tiện; rà soát, đề xuất các TTHC thực hiện liên thông…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.