123
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh - Báo Hà Giang điện tử

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh

Thứ Ba, 11/09/2018, 15:09 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.9, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh về những kết quả đạt được trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; tiến độ triển khai, thực hiện nghị quyết, đề án, kế hoạch các cấp trong thời gian qua. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và tập thể BTV Huyện ủy Yên Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh.

Thời gian qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, KT-XH của huyện tiếp tục phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, lợi thế được quan tâm khơi dậy và phát huy; VH-XH có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng; QP-AN đảm bảo ổn định; quan hệ đối ngoại được tăng cường. Đặc biệt, trong tổng số 24 chỉ tiêu chính, đã có 23 chỉ tiêu đạt từ 50 - 100% so với Nghị quyết. Đối với 69 chỉ tiêu chi tiết, có 20 chỉ tiêu về đích sớm; 3 chương trình trọng tâm, 1 khâu đột phá đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định tính định hướng mà Đảng bộ huyện đã lựa chọn. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XII và Đề án 22 của BTV Tỉnh ủy về Đề án tổng thể đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đến nay BTV Huyện ủy đã giao các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và xin ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi trình BTV Huyện ủy xem xét…

Thảo luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề để huyện Yên Minh phát triển trong thời gian tới, như: Tập thể đoàn kết nhưng chưa có sự tích cực và xây dựng cao; tính nêu gương chưa cao và tính hiệu lực, hiệu quả chưa cụ thể; kinh tế phát triển cầm chừng chưa có điểm bứt phá. Cần rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận là người dân tộc thiểu số địa phương. Giải pháp triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, đề án, phương án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực: Du lịch; nông - lâm nghiệp; nhân rộng các mô hình hay, mới, có hiệu quả kinh tế cao…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Huyện Yên Minh cần phải tăng cường học tập kinh nghiệm, cách làm của các địa phương khác về công tác quản lý di sản và các mô hình hay, có hiệu quả về phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ. Cùng với đó, BTV Huyện ủy Yên Minh cần phát huy vai trò dân chủ, quy trình về công tác cán bộ, quyết liệt hơn trong việc triển khai các quyết định của BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện cần có sự lắng nghe, thảo luận cởi mở sâu hơn; huyện cần chú trọng tới công tác xây dựng Đảng và nghị quyết các cấp cũng như sự quyết liệt của người đứng đầu, xác định rõ vai trò lãnh, chỉ đạo của người đứng đầu từng cấp, ngành nhất là trong công tác tham mưu của các phòng, ban; tăng cường sự giám sát của Đảng và HĐND huyện. Trong thời gian tới, huyện Yên Minh nhanh chóng bố trí thành lập Trung tâm Hành chính công để tạo thuận lợi cho công việc chung toàn huyện. Với  việc triển khai các đề án, BTV Huyện ủy Yên Minh tiếp tục thảo luận, xây dựng thành đề án hoàn thiện để phê duyệt trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Phi Anh

.