Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Sở Công thương

Thứ Hai, 10/09/2018, 15:36 (GMT+7)

BHG - Sáng 10.9, Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Công thương nhằm kiểm tra công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy Sở Công thương đã tăng cường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của Đảng bộ, các đảng viên trong Đảng bộ và người đứng đầu của đơn vị trên tất cả các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, phong cách lãnh đạo, năng lực và trách nhiệm trong công tác. Công khai, minh bạch hoạt động quản lý tài chính, tài sản được giao, ngân sách được phân bổ, báo cáo tài chính sau khi phê duyệt và quy chế chi tiêu nội bộ... Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở thường xuyên quan tâm và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm đối với các Chi bộ trực thuộc. Phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra về hoạt động điện lực và thủy điện trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Đảng ủy Sở cũng đã báo cáo rõ thêm những vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm, như: Công tác lãnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31; công khai, minh bạch trong vấn đề tài chính, việc xây dựng và thực hiện các định mức tiêu chuẩn theo quy định; tổ chức bộ máy; quy hoạch phát triển thủy điện; công tác chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên, quản lý các dự án...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công thương đối với việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhất là việc người đứng đầu cơ quan luôn quan tâm, triển khai đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị gắn với thực hiện các chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Trên cơ sở đó, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị: Đảng ủy Sở Công thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh, chỉ đạo cơ quan và các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nội bộ để ngăn ngừa, chấn chỉnh những hạn chế, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Văn Long

.