Thông báo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang sau khi chấm thẩm định

Thứ Ba, 17/07/2018, 15:20 (GMT+7)

BHG – Ngày 17.7, Báo Hà Giang điện tử nhận được Thông báo số 567/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang sau khi chấm thẩm định. Báo Hà Giang điện tử đang toàn văn nội dung Thông báo này.

 

 

 

.