Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Sáu, 06/07/2018, 19:34 (GMT+7)

BHG - Chiều 6.7, Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã tổ chức Phiên họp quý 2, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận tại phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Quản lý Quỹ đã tổ chức 2 phiên họp để giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của Quỹ; tổng kết hoạt động của Quỹ theo mô hình cũ và chuyển giao mô hình hoạt động mới. Kết quả, Quỹ đã tiếp nhận 4 hồ sơ xin vay vốn của khách hàng đã giải ngân cho vay 3 khách hàng với tổng số tiền là 5.750 triệu đồng, thu lãi cho vay 6 tháng đầu năm số tiền 1.776 triệu đồng; thu hồi nợ vay đến hạn 12 dự án với tổng số tiền 16.702 triệu đồng, tổng dư nợ cho vay tính đến thời điểm 30.6 là trên 39 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 15,6% so với tổng dư nợ, giảm so với quý I là 3%. Số dư bảo lãnh 6 tháng đầu năm là hơn 15 tỷ đồng, công tác kiểm tra sau bảo lãnh được tiến hành kịp thời đầy đủ. Doanh thu 6 tháng đầu năm của Quỹ đạt trên 3,2 tỷ đồng, thu lãi tiền gửi ngân hàng đạt hơn 1,1 tỷ đồng, thu lãi cho vay đầu tư đạt hơn 1,7 tỷ đồng, đạt 35,96% kế hoạch năm; thu phí hoạt động bảo lãnh là 79 triệu đồng, tổng chi phí phát sinh gần 3 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng giảm chi phí là 384 triệu đồng. Chi phí thực hiện đạt 38,8% kế hoạch năm, trong đó hầu hết các chi phí hoạt động được thực hiện tiết kiệm tối đa, các chi phí thường xuyên như lương, bảo hiểm bắt buộc, điện nước và chi phí khoán được thực hiện theo kế hoạch...

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tiếp cận, khai thác khách hàng, tìm kiếm dự án đầu tư để nâng cao doanh số hoạt động và phát triển các mặt nghiệp vụ. Kịp thời củng cố hồ sơ các Dự án chuyển về Văn phòng UBND tỉnh trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xin chủ trương thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu cho UBND tỉnh các bước khả thi để thực hiện thu hồi vốn của dự án đầu tư trực tiếp, triển khai đề xuất dự án đầu tư mới phù hợp với điều kiện cụ thể của Quỹ. Bên cạnh đó, tích cực tìm kiếm giải pháp, tăng cường công tác thu hồi nợ vay đến hạn, nợ vay bắt buộc của Quỹ bảo lãnh và vốn ứng, thực hành tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng doanh thu. Chủ động xây dựng Quy chế trích lập dự phòng rủi ro của Quỹ, khẩn trương xây dựng trình HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất...

Tin, ảnh: Văn Long

.