123
Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Năm, 04/01/2018, 14:36 (GMT+7)

BHG - Sáng ngày 4.1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật (KTGS THKL) Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quôc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Bí thư các Đảng, đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Hà Giang; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; đại diện Bí thư Đảng ủy và Bí thư các chi bộ cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Quang Đạo, Vụ trưởng Vụ địa phương II, UBKT Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm qua, BCH, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác KTGS, có bước đột phá sâu sát cơ sở, hướng về cơ sở và sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh như: Tỉnh ủy đã ban hành 30 đề án, chương trình, quy định, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, trong đó có văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS và chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác KTGS, trong đó nét nổi bật đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát thực hiện "Nói đi đôi với làm" gắn với thực hiện lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý; thẩm định chương trình hành động cá nhân của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh năm 2017; triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm… Kết quả trong năm qua cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 511 cuộc đối với 665 tổ chức đảng và 1.709 đảng viên, trong đó BTV Tỉnh ủy kiểm tra 2 cuộc đối với 4 tổ chức đảng và 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; BTV Huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc kiểm tra 118 đảng ủy, chi bộ cơ sở; đảng ủy cơ sở kiểm tra 522 chi bộ trực thuộc. Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát 447 cuộc đối với 550 tổ chức đảng và 1.219 đảng viên. Qua thực hiện KTGS của cấp ủy cho thấy cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng các cuộc KTGS không ngừng được nâng lên, đã kịp thời phát hiện hạn chế khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm… cùng với công tác KTGS cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 158 đảng viên….

Cùng đó, cấp ủy các cấp thực hiện tốt quy định số 01-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy "Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…", gắn với chỉ đạo tổ chức ký cam kết thực hiện; cụ thể hóa kịp thời quy định về KTGS việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng ở cấp cơ sở giai đoạn 2017 – 2020. Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các Đảng bộ huyện, thành phố, theo dõi giám sát thường xuyên đối với đảng ủy các xã, phường, thị trấn và Đảng bộ các Sở, ngành cấp tỉnh…vì vậy chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác KTGS đã được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác KTGS THKL Đảng của cấp ủy các cấp trong năm qua, đồng chí chỉ đạo trong năm 2018 cấp ủy các cấp cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành; chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cấp dưới và UBKT cùng cấp thực hiện kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, tránh chồng chéo; tăng cường chỉ đạo việc KTGS, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy KTGS theo quy định Điều 30 Điều lệ Đảng. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp thực hiện việc KTGS và tái kiểm tra đến cùng những vấn đề được dư luận quan tâm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng không để tồn đọng kéo dài. Coi trọng KTGS các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đổi mới việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về kết luận, quyết định xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định. Triển khai nghiêm túc lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra trong tỉnh…

Tin, ảnh: Hiến Chương

.