Họp báo Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2017-2020.

Thứ Sáu, 07/07/2017, 17:28 (GMT+7)

BHG - Chiều 7.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Họp báo Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2017-2020. Dự và chủ trì họp báo có các đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, đại diện Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường tú tại tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc tỉnh…

Đồng chí Sèn Chỉn Ly phát biểu bế mạc cuộc Họp báo.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly phát biểu bế mạc cuộc Họp báo.

Tại cuộc họp báo, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đề dẫn về Kế hoạch số 184, ngày 19.6.2017 của BTV Tỉnh ủy “Kế hoạch tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giai đoạn 2017-2020. Kế hoạch nhằm mục đích động viên, khuyến khích, thúc đẩy lực lượng phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, cán bộ đảng viên phát huy vai trò trong việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Kế hoạch 184 chỉ rõ, các nội dung viết về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng. Những vấn đề liên quan đến Cương lĩnh, đường lối của Đảng, các Nghị quyết trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị số 05, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55 ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”… Phát hiện, giới thiệu những cách làm hay, mô hình mới, điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh.

Các thông tin về kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã được cung cấp cho các cơ quan báo chí, như công tác Nội chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyên giáo, kiểm tra Đảng… Tại cuộc họp báo, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng để giải thật sự lan tỏa sâu rộng, có chất lượng.

Phát biểu kết luận buổi Họp báo, đồng chí Sèn Chỉn Ly nhấn mạnh, để Giải Búa liềm vàng được triển khai có hiệu quả đòi hỏi các cơ quan, đơn vị thật sự vào cuộc; phải phát động, kêu gọi các đảng viên, nhân dân tham gia. Các cơ quan, ban, ngành cần tiếp tục nghiêm túc triển khai Kế hoạch 184 của BTV Tỉnh ủy.

PHẠM HOAN

.