Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 15, khoá IV (mở rộng)

Thứ Sáu, 07/07/2017, 15:15 (GMT+7)

BHG- Sáng 7.7, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 15, khoá IV (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Công đoàn; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên được thực hiện tốt; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi và hiệu quả; tiếp tục vận động đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” và duy trì phát triển quỹ “Tương trợ” tại cơ sở để giúp đỡ cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; đời sống của cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVC,LĐ) ngày càng cải thiện, tiền lương trung bình khoảng trên 6,1 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCVC,LĐ; quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC, LĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn giữa các Cụm thi đua... Đồng thời, thông qua các nội dung, chương trình để tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

TIẾN LÂM

.