Kế hoạch tổ chức Giải Marathon quốc tế "Chạy trên cung đường Hạnh phúc" tỉnh Hà Giang năm 2018

Thứ Ba, 20/03/2018, 15:45 (GMT+7)

BHG – Ngày 4.1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 02/KH-UBND, về việc tổ chức Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang năm 2018. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Kế hoạch này.

>>Xem Kế hoạch 02/KH-UBND

 

.