Thành phố Hà Giang có 63 hộ đăng ký cải tạo vườn tạp

Thứ Ba, 13/04/2021, 12:37 (GMT+7)

BHG - Chiều 12.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững thành phố Hà Giang tổ chức họp giao ban quý I. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi phát biểu tại cuộc họp.
Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi phát biểu tại cuộc họp.

Trong quý I, các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị đã triển khai chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững một cách tích cực, hiệu quả. Đến hết quý I, thành phố có 63 hộ đăng ký và thực hiện, đã có 30 hộ hoàn thành, 33 hộ đang triển khai. Trong đó, có 26 hộ cải tạo làm mới, với diện tích 5,2 ha, chủ yếu là trồng cây ăn quả và chăn nuôi; có 30 hộ cải tạo, bổ sung, quy hoạch lại và đã giải ngân được 9 hộ với số tiền 230 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi đề nghị các phòng, ban, đơn vị của thành phố cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và bài bản, cụ thể song hành với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nắm chắc về chương trình cải tạo vườn tạp để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả; cơ quan giúp việc, các xã, phường cần rà soát lại đối tượng thực hiện đảm bảo khi triển khai đạt được hiệu quả ngay; làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban, các xã, phường trong việc tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn cho bà con về lựa chọn cây trồng, giống vật nuôi một cách bài bản, phù hợp và tạo được thương hiệu địa phương; tiến hành thành lập tổ chuyên môn của các phòng, ban để hướng dẫn bà con về kỹ thuật, cách chăm sóc và sản xuất, chăn nuôi…

Bàng Cường (TPHG)

.