Vị Xuyên đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Ba, 05/01/2021, 15:24 (GMT+7)

BHG - Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 3 đột phá và 5 chương trình trọng tâm với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Ngay sau Đại hội, để Nghị quyết “bám rễ” vào đời sống nhân dân, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các nghị quyết chuyên đề và triển khai mạnh mẽ đến các chi, đảng bộ, tầng lớp nhân dân.

Người dân xã Phong Quang cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập.
Người dân xã Phong Quang cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập.

Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV đề ra mục tiêu: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ; quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực; đột phá ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nguồn nhân lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh… Xây dựng huyện Vị Xuyên đến năm 2025 là huyện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển mạnh về dịch vụ, du lịch, kinh tế biên mậu; trước năm 2030 hoàn thành tiêu chí huyện Nông thôn mới với 18 chỉ tiêu cụ thể.

Ngay sau đại hội, huyện đã tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đến từng chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hình thức triển khai nghị quyết được đổi mới, khoa học, hiệu quả như: Tổ chức bằng hình thức trực tuyến để tăng đối tượng học tập; lồng ghép các nội dung nghị quyết vào chương trình học tập tại các lớp Trung cấp Chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên và bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên. Các chi, đảng bộ, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép nội dung nghị quyết vào nội dung sinh hoạt thường kỳ; tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình triển khai nghị quyết, chú trọng tăng cường tương tác, đối thoại, thảo luận về các điểm mới, các nội dung trọng tâm, đột phá của nghị quyết.

BCH Đảng bộ huyện ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Chương trình hành động bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra và các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá của Đảng bộ huyện để cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT - XH. Phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Một số nghị quyết, chương trình, phương án, kế hoạch chuyên đề đã được ban hành và triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết như: Nghị quyết phát triển KT – XH hàng năm; chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết về chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện; đề án phát triển lâm nghiệp, thủy sản huyện Vị Xuyên giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phương án phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm trên diện tích đất trồng cây hàng năm; kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025…

Các chi, đảng bộ đều xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chương trình OCOP; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; quảng bá, xúc tiến thương mại; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chế độ chính sách và an sinh xã hội.

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên, Đỗ Anh Tuấn, nhấn mạnh: “Cán bộ, đảng viên không có tư tưởng “nghỉ xả hơi” sau đại hội, mà xác định thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Sau đại hội, BCH Đảng bộ huyện bắt tay ngay vào thực hiện nghị quyết. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện bám sát các nội dung trọng tâm, khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn đảng bộ”.

Dự báo trong năm 2021 và những năm tiếp theo, tình hình thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống nhân dân. Với phương châm: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển; kỳ vọng những huyện ủy viên ưu tú được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV sáng suốt lựa chọn sẽ giúp BCH Đảng bộ có nhiều quyết sách mạnh mẽ, đúng hướng, hợp lòng dân, đưa Vị Xuyên phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.