Hà Giang

Nhiều giải pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

11:01, 30/12/2020

BHG - Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nợ thuế năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và của ngành Thuế, kết quả thu hồi nợ đọng thuế (ước) đến 31/12 thu được trên 775 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ 2019. 

Công chức Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tập trung thực hiện nhiệm vụ cuối năm. 				Ảnh: CTV
Công chức Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tập trung thực hiện nhiệm vụ cuối năm. Ảnh: CTV

Thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, về khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế,  ngành Thuế đã khoanh nợ đối với 663 trường hợp với số thuế được khoanh nợ 147,3 tỷ đồng, đạt 103,6 kế hoạch Tổng cục Thuế giao; tổng số thuế nợ (ước) đến 31/12 còn dưới 470 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác quản lý nợ, thu hồi nợ đọng. Thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng thuế theo quy định như: Phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế, để phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ và gắn trách nhiệm của từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý nợ trong việc phân loại tiền thuế nợ. Đồng thời nắm chính xác số người nợ thuế, số thuế nợ đọng cũng như nguyên nhân nợ thuế để áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ; hàng tháng thống kê, rà soát những đơn vị, cá nhân có số thuế nợ lớn trên địa bàn, đề xuất giải pháp thu nợ cụ thể đối với từng đối tượng, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc với UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính những đơn vị nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để có biện pháp thu hồi nợ thuế. 

Trong năm đã ban hành đầy đủ thông báo nộp tiền thuế nợ, tiền chậm nộp gửi đến từng doanh nghiệp, người nộp thuế để đôn đốc thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp thuế; thực hiện công khai thông tin 2.765 người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật; ban hành 4.065 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và 43 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng với tổng số tiền cưỡng chế trên 20 tỷ đồng; giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp, phấn đấu giải quyết, xử lý dứt điểm các khoản nợ đang xử lý, đang chờ điều chỉnh còn tồn đọng trên địa bàn; lập thủ tục, hồ sơ xử lý xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với những người nộp thuế thuộc các trường hợp xóa nợ đã được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bằng các giải pháp tích cực trên, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của công chức làm công tác quản lý nợ, số thuế nợ đến nay đã giảm 23% so với cùng kỳ. 

Năm 2021, được nhận định có nhiều yếu tố thuận lợi cho công tác thu ngân sách nói chung, công tác thu nợ nói riêng; tiếp tục phát huy những việc đã làm được trong công tác quản lý nợ năm 2020, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ năm 2021 do Tổng cục Thuế  giao với một số giải pháp trọng tâm như sau:

Kịp thời tham mưu cho lãnh đạo ngành, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh, giải quyết khoanh nợ, xử lý nợ tiền chậm nộp cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả, kịp thời nộp thuế từ đó giảm nợ đọng thuế.

Giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng đơn vị, gắn trách nhiệm thu nợ tới từng đồng chí Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Đội trưởng, từng công chức đối với từng doanh nghiệp để thu hồi kịp thời số tiền nợ đọng thuế vào NSNN.

Chỉ đạo, giám sát việc phân loại tiền thuế nợ, theo các tiêu chí phân tích nợ thuế, phản ánh đúng tính chất của khoản tiền thuế nợ. Theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu, chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế. 

Thông báo, công khai danh sách người nộp thuế cố tình chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web cơ quan thuế theo quy định. 

Giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để hỗ trợ người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN.

Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành phối hợp với cơ quan thuế để thu hồi nợ đọng thuế; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, tổ chức Tín dụng, Ban quản lý... thực hiện nhiệm vụ thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

Phối hợp cơ quan chức năng làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cố tình nợ thuế, chiếm đoạt tiền thuế phải nộp vào NSNN.

Nguyễn Văn Tuấn (Phòng Quản lý nợ và CCNT) 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngành Thuế hoàn thành thu NSNN

BHG - Thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2020 còn nhiều khó khăn như: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh; nhiều doanh nghiệp, cá nhân ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN trong năm làm giảm thu NSNN 25,6 tỷ đồng; thực hiện các giải pháp của Quốc hội, Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19

29/12/2020
Xín Mần đảm bảo tiến độ thi công các công trình

BHG - Nhằm thực hiện tốt các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, huyện Xín Mần đã tập trung huy động các phương tiện, nguồn lực, tiến hành giải ngân và đôn đốc các đơn vị đảm bảo công tác thi công các công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm của huyện theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

 

29/12/2020
Họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận các xã Bản Ngò và Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới

BHG - Sáng 29.12, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2020 tổ chức họp thẩm định đối với xã Phong Quang (Vị Xuyên) và Bản Ngò (Xín Mần). Dự họp có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở ngành là thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo 2 huyện Vị Xuyên, Xín Mần.

 

29/12/2020
Nâng cấp, sửa chữa tỉnh lộ 178

BHG - Sau nhiều năm chờ đợi, Tỉnh lộ 178, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) đi thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) đang được quan tâm, đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông cho khu vực phía Tây của tỉnh.

 

29/12/2020