Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Hà Giang

Thứ Sáu, 13/09/2019, 17:29 (GMT+7)

BHG - Trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở một số địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Văn bản số 2831/UBND-KTTH, ngày 11.9, về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: Chủ động phối hợp với các Bộ liên quan để rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền để tích hợp các nội dung có liên quan trong quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng giấy phép khai thác; gây tổn thất lớn về khoáng sản, ôi nhiễm môi trường, tác động xấu đến cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa… Đồng thời thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý.

Lê Lâm

.