Ngành Công thương vì Hà Giang phát triển

Thứ Ba, 01/01/2019, 13:37 (GMT+7)

BHG - 2018 đã qua, đánh dấu một năm đầy nỗ lực vượt khó của ngành Công thương, cùng với sự nỗ lực của địa phương và các doanh nghiệp…, ngành tiếp tục gặt hái được những thành tựu quan trọng, góp phần đáng kể vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết của ngành, giá trị sản xuất công nghiệp ước 312,3 tỷ đồng, tăng 5,06% so cùng kỳ; lũy kế cả năm  ước đạt 3.879,5 tỷ đồng. Theo giá thực tế ước đạt 507,8 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ; lũy kế cả năm ước đạt 6.356,6 tỷ đồng, đạt 126,6% so với kế hoạch. Một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng trong tháng đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Chè, bê-tông tươi, điện sản xuất... Cùng với đó, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 174,875 tỷ đồng; lũy kế cả năm ước đạt 1.216,447 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển thực hiện năm 2018 ước đạt 8.611,4 tỷ đồng, tăng 21,62% so với năm 2017. Tính đến ngày 15.12.2018, giải ngân vốn đầu tư phát triển qua Kho bạc Nhà nước tỉnh đạt 60% kế hoạch.

Cũng trong năm qua, hoạt động thương mại trên địa bàn diễn ra ổn định, Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 943,7 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; lũy kế cả năm ước đạt 9.565,5 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá tháng 12 ước đạt 27,2 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng trước, giảm 95% so với cùng kỳ, trong đó: Xuất khẩu ước đạt 16,8 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 10,4 triệu USD; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 351,7 triệu USD, đạt 46,9% so với kế hoạch. Doanh thu vận tải hàng hoá và hành khách ước đạt 50,75 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ; lũy kế cả năm đạt 563,05 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017. Xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, lượng khách du lịch đến với Hà Giang tiếp tục tăng cao, đạt 94 nghìn lượt người, trong đó khách quốc tế  trên 15 nghìn lượt, khách nội địa là 79 nghìn lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 83,7 tỷ đồng...

Nhìn lại một năm, những kết quả trên đã khẳng định sự nỗ lực của tỉnh, của ngành Công thương và cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền khẳng định: Bước sang năm 2019, với chủ trương tiếp tục lấy công nghiệp làm khâu đột phá để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu này, ngành Công thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tập trung vào những sản phẩm có nhiều lợi thế, cải tiến, giao kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp cho các địa phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng; UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc, động viên các doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm vật tư, nhiên liệu đầu vào, tích cực chủ động trong huy động vốn bằng nhiều hình thức, chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích phát huy tinh thần tự chủ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với các ngành tích cực nắm bắt khó khăn của các dự án đang đầu tư trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ vì Hà Giang phát triển…

Phi Anh

.