Hội nghị Tổng kết Dự án "Tăng cường giám sát thực thi chính sách bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh"

Thứ Sáu, 28/12/2018, 11:59 (GMT+7)

BHG - Ngày 28.12, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật (KHKT) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án “Tăng cường giám sát thực thi chính sách bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh”. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê.

Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường giám sát thực thi chính sách BVMT trong lĩnh vực KTKS trên địa bàn tỉnh”.
Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường giám sát thực thi chính sách BVMT trong lĩnh vực KTKS trên địa bàn tỉnh”.

Sau một năm thực hiện Dự án trên địa bàn các xã: Minh Sơn (Bắc Mê), Mậu Duệ (Yên Minh) và Ngọc Linh (Vị Xuyên) đã giúp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của cộng đồng trong việc chấp hành thực thi pháp luật BVMT đối với các doanh nghiệp KTKS tại cơ sở. Trách nhiệm công khai, minh bạch về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực KTKS của các cấp, các ngành. Năm 2018, huyện Bắc Mê đã phân bổ cho xã Minh Sơn 14 công trình công cộng với kinh phí 9,35 tỷ đồng; huyện Yên Minh đã phân bổ cho xã Mậu Duệ 169 triệu đồng để thực công tác BVMT. Doanh nghiệp KTKS đã có trách nhiệm hơn đối với cuộc sống của cộng đồng như: Đầu tư hơn 4,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi cho thôn, xã trong vùng bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai khoáng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra kế hoạch thực hiện Dự án trong năm 2019, tiếp tục tập huấn thực thi Quy chế “Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực KTKS” và kỹ năng giám sát cộng đồng cho người dân vùng trọng điểm KTKS. Tăng cường công tác giám sát, tổ chức đối thoại giữa các bên tại các xã trong vùng dự án. Kiến nghị UBND tỉnh chấn chỉnh những bất cập trong việc thực thi chính sách pháp luật về BVMT…

Tin, ảnh: Lê Hải

.