Giữ nhịp phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Ba, 01/01/2019, 13:36 (GMT+7)

BHG - Năm 2018 được xác định là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 2015 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế tỉnh ta có mức tăng trưởng khá, AN – QP đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, các nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt kết quả quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia làm đường bê-tông xây dựng Nông thôn mới tại xã Yên Định (Bắc Mê).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia làm đường bê-tông xây dựng Nông thôn mới tại xã Yên Định (Bắc Mê).

Nhìn lại năm 2018, công tác giao chỉ tiêu kế hoạch được triển khai kịp thời, đúng quy trình; nội dung và hệ thống chỉ tiêu tiếp tục được đổi mới, đã tạo chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai. Đặc biệt, sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của các cấp, ngành đã tạo sự đồng bộ, xuyên suốt, gắn với thực hiện tốt cơ chế giao việc theo quan điểm “Mỗi việc một cơ quan chủ trì, một người phụ trách, một người tham mưu, một thời gian hoàn thành và một kết quả nhất định”, đã giúp tỉnh ta gặt hái nhiều “quả ngọt”. Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, giá các mặt hàng nông sản khá, các sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ tốt, cùng với sự hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách của tỉnh như Nghị quyết 209, Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh đã tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm; công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn (tăng 5 xã so với kế hoạch), nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn tỉnh lên 34 xã; các chương trình, kế hoạch phát triển nông thôn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống của người dân, điển hình như Kế hoạch “Mỗi huyện 1 xã, mỗi xã 1 thôn điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp”; Đề án Mỗi xã một sản phẩm “OCOP”; chương trình xây dựng nghề và làng nghề truyền thống. Công tác quy tụ dân cư được triển khai tích cực; di chuyển trên 1.400 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt, lở, lũ ống, lũ quét.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 của tỉnh tăng 13,8% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 5.300 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 9.500 tỷ đồng; hạ tầng phục vụ du lịch tiếp tục được đầu tư; các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh; lượng khách du lịch ước cả năm đạt 1,1 triệu lượt người; tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 1.150 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt trên 13.400 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.108 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2017; hoạt động tiền tệ, tín dụng giữ ổn định và tăng trưởng khá; lãi suất cho vay có nhiều ưu đãi đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất; tổng vốn huy động tại địa phương cả năm ước đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ; tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế ước đạt trên 20 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cả năm ước đạt trên 8.610 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động khu vực ngoài Nhà nước ước đạt trên 5.860 tỷ đồng; một số công trình hạ tầng tiếp tục được đầu tư như: Dự án tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (giai đoạn 1); xây dựng khu xử lý rác thải hợp vệ sinh; các công trình kiên cố hóa trường lớp học; công tác vận động và sử dụng vốn ODA đạt kết quả tốt, đã ký kết 3 dự án với tổng vốn 89 triệu USD và thực hiện quản lý tốt có 16 chương trình, dự án...

Đặc biệt, tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tổ chức gặp mặt - đối thoại để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Công tác khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, HTX được quan tâm; thành lập “Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp”, tổ chức ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2018, đưa vào vận hành “Vườn ươm khởi nghiệp”. Trong năm, có 126 doanh nghiệp và 62 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 1.300 tỷ đồng; một số HTX nông nghiệp phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại hiệu quả. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo cơ hoàn thành bản các nhiệm vụ trọng tâm; quy mô, mạng lưới trường lớp được củng cố; chất lượng giáo dục ổn định. Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 89,71%; hoàn thành công nhận 18 trường đạt chuẩn Quốc gia. Mạng lưới khám, chữa bệnh các tuyến được củng cố; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 98,5%; tỷ lệ tăng dân số ước đạt 1,49% (giảm 0,04%). Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm; giải quyết việc làm cho trên 18.500 người; một số huyện xây dựng mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm ngay tại địa phương. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; chính sách dân tộc góp phần cải thiện đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bản sắc văn hóa các dân tộc được duy trì và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng cao. Toàn tỉnh giảm 8.696 hộ nghèo, giảm 5,43% (vượt kế hoạch đề ra), tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 28,75%.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất tiếp tục được quan tâm; quản lý đất đai được tăng cường; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; hợp nhất một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh; thực hiện tinh giản biên chế được 213 đối tượng; quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được tăng cường; tổ chức tốt, chất lượng các cuộc khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả…

Xác định năm 2019 là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm, tỉnh đang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh; đảm bảo các mục tiêu an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường QP – AN và giữ vững trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Với quyết tâm chính trị cao, có thể tin tưởng tỉnh ta sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về đích.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.