Công ty CP Thủy điện Sông Lô 4 nộp ngân sách Nhà nước gần 19 tỷ đồng

Thứ Năm, 10/01/2019, 17:21 (GMT+7)

BHG - Nhà máy thuỷ điện Sông Lô 4, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang do Công ty CP thuỷ điện Sông Lô 4 làm chủ đầu tư. Nhà máy được khởi công xây dựng năm 2015, khánh thành và đưa vào phát điện cuối năm 2017. Nhà máy có công suất thiết kế 24 MW, có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Trường TH & THCS xã Tân Thành được Công ty thuỷ điện Sông Lô 4 hỗ trợ bê tông hoá toàn bộ sân trường.
Trường TH & THCS xã Tân Thành được Công ty thuỷ điện Sông Lô 4 hỗ trợ bê tông hoá toàn bộ sân trường.

Trong năm 2018, Công ty CP thuỷ điện Sông Lô 4, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang đã đóng góp vào lưới điện Quốc gia 78.381.618 kwh, đạt doanh thu trên 80 tỷ 481 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 18 tỷ 571 triệu đồng, tạo công ăn, việc làm ổn định cho 19 lao động người địa phương có mức thu nhập bình quân từ 5 – 7 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty thuỷ điện Sông Lô 4 còn đóng góp ủng hộ: Trường TH & THCS xã Tân Thành( Bắc Quang) 250 triệu đồng để bê tông hoá trên 300 m2 sân trường; ủng hộ nhân dân xã Tân Thành 120 triệu đồng làm 3 chiếc cầu sắt về thôn và nhiều phần quà tặng các cựu chiến binh có đời sống khó khăn; ủng hộ bà con nhân dân xã Việt Lâm (Vị Xuyên) 300 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, giúp nhân dân từng bước ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Năm 2019 Công ty CP thuỷ điện Sông Lô 4 phấn đấu đạt sản lượng trên 80 tỷ kwh điện hoà lưới điện Quốc gia, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.

                                                                             Nguyễn Hùng

.