Cấp 15 Giấy chứng nhận VietGAP cho các tổ hợp tác sản xuất cam Sành tại Bắc Quang và Quang Bình

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:10 (GMT+7)

BHG - Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản tỉnh vừa tổ chức cấp 15 Giấy chứng nhận VietGAP với tổng diện tích trên 770 ha cho 15 tổ sản xuất cam Sành trên địa bàn các xã: Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Việt Vinh, thị trấn Vĩnh Tuy, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo (Bắc Quang), Hương Sơn, Yên Hà, Bằng Lang (Quang Bình). Những năm qua, bên cạnh việc phát triển diện tích, tăng cường quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; tỉnh ta tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất cam Sành theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm cam Sành. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.800 ha cam Sành được cấp Giấy chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, với trên 3.000 hộ tham gia sản xuất tại 76 Tổ sản xuất, Hợp tác xã trồng cam trên địa bàn các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên. Sản lượng cam Sành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP niên vụ 2018 – 2019 ước đạt trên 41.500 tấn; chiếm trên 77% tổng sản lượng cam thu hoạch trên địa bàn tỉnh.

Trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho các Tổ hợp tác trồng cam Sành tại huyện Bắc Quang.
Trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho các Tổ hợp tác trồng cam Sành tại huyện Bắc Quang.

 

Vườn cam Sành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang).
Vườn cam Sành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang).

Tin, ảnh: AN GIANG

.