Sau 5 năm triển khai xây dựng làng văn hóa tiêu biểu gắn xây dựng Nông thôn mới

Thứ Sáu, 07/09/2018, 08:02 (GMT+7)

BHG - Đầu năm 2012, tại Khu du lịch sinh thái Panhou (Thông Nguyên -  Hoàng Su Phì), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn xây dựng Nông thôn mới (NTM). Tại đây, có 10 tiêu chí (Tuyên bố Panhou) được đưa ra làm cơ sở để các huyện, thành phố lựa chọn đầu tư, xây dựng thành làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn xây dựng NTM.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, huyện, thành phố triển khai cụ thể các bước xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch, kiểm tra, khảo sát thực tế làng văn hóa du lịch trên địa bàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, xây dựng các chương trình xúc tiến quảng bá hình ảnh các làng trên phương tiện truyền thông. Theo đó, 100% các huyện, thành phố đã xây dựng đề án, ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, xây dựng Bộ tiêu chí công việc của gia đình, thôn, xã trong xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn xây dựng NTN; chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực tiếp hướng dẫn thực hiện xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu…

Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh ra mắt được 36 làng văn hóa du lịch cộng đồng; trong đó, có 16 làng đăng ký thực hiện theo Tuyên bố Panhou; 16/16 làng thành lập Ban Quản lý hoạt động du lịch và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Quản lý thôn cũng như Tổ tự quản, thành lập Đội văn nghệ dân gian... Một số làng đón được lượng khách cao như huyện Quản Bạ, từ năm 2012 đến nay đã đón tiếp trên 10 nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ; thôn Chì, xã Xuân Giang (Quang Bình) lượng khách lưu trú đạt từ 380 - 621 lượt/tháng; thôn Hạ Thành, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) trung bình lượng khách tới tham quan, lưu trú ước đạt từ 800 - 1.200 lượt/tháng...

Thông qua khai thác các sản phẩm du lịch, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, từ đó hình thành ý thức giữ gìn các giá trị văn hoá, tài nguyên du lịch, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự. Đặc biệt, năm 2017, Homestay Dao thôn Nặm Đăm vinh dự được Tổng Thư ký Asean và Bộ trưởng Du lịch các quốc gia thành viên chứng nhận danh hiệu nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Asean. Đây là một dấu ấn về chất lượng, tạo đà phát triển và tạo thương hiệu cho các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch Việt Nam nói riêng khu vực ASEAN nói chung.

Hiện tại, có 8 làng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn xây dựng NTM/7 huyện, thành phố đạt tiêu chí được UBND tỉnh công nhận, bao gồm: Thanh Sơn (Vị Xuyên), Nặm Đăm (Quản Bạ), Nà Ràng (Xín Mần), thôn Chì (Quang Bình), Lũng Cẩm Trên (Đồng Văn), thôn Hạ Thành và thôn Lâm Đồng (thành phố Hà Giang), thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà (Mèo Vạc). Một số làng chưa được công nhận đạt chuẩn, trong đó có 6 thôn đăng ký chính thức từ năm 2012 gồm: Sảng Pả A (Mèo Vạc), thôn Bục Bản (Yên Minh), thôn Khiềm (Bắc Quang), Bản Lạn (Bắc Mê), thôn Phìn Hồ và thôn Nậm Hồng (Hoàng Su Phì) và 2 thôn đăng ký bổ sung là My Bắc (Quang Bình), thôn Quảng Hạ (Xín Mần). Riêng huyện Hoàng Su Phì đã thẩm định thôn Nậm Hồng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chí; huyện Bắc Quang cũng có văn bản đề nghị thẩm định thôn Khiềm, xã Quang Minh, dự kiến hoàn thành tiêu chí và được công nhận trong năm 2018. Thành phố Hà Giang đang đề nghị thẩm định thêm 2 thôn là Bản Tùy (xã Ngọc Đường) và thôn Tha (xã Phương Độ) để được công nhận trong năm nay…

5 năm triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn xây dựng NTM đã đem lại diện mạo mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn một cách rõ rệt. Một bộ phận lớn cộng đồng dân cư nông thôn đã thấy được vai trò của du lịch đối với đời sống và tích cực hưởng ứng chủ trương phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh.

P.V

.