Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn của 10 xã được tỉnh lựa chọn

Thứ Năm, 05/07/2018, 18:44 (GMT+7)

BHG - Năm 2018, trên cơ sở đăng ký, đề xuất của các địa phương, tỉnh đã lựa chọn 10 xã thuộc 7 huyện phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, sự sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai của các địa phương, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết một lòng, chung tay, góp sức cùng chính quyền nỗ lực xây dựng thành công NTM, đảm bảo hoàn thành đúng lộ trình đề ra.

10 xã được lựa chọn đưa vào kế hoạch hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm nay gồm: Lũng Cú (Đồng Văn); Yên Phong, Yên Định (Bắc Mê); Linh Hồ, Kim Thạch (Vị Xuyên); Việt Vinh, Vĩnh Hảo (Bắc Quang); Tân Trịnh (Quang Bình); Xín Mần (Xín Mần); Quyết Tiến (Quản Bạ). Những địa phương trên được huyện, tỉnh xác định có nhiều điều kiện thuận lợi, có thể huy động, bố trí được các nguồn lực để đạt chuẩn NTM.

Sau khi lựa chọn, đưa 10 xã vào lộ trình, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, phân bổ vốn hỗ trợ, phân công các đồng chí Thường trực UBND tỉnh phụ trách từng xã để tập trung triển khai, hoàn thành mục tiêu đề ra. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, xã đã linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát huy tốt nguồn lực trong dân. Đến nay, các xã đã hoàn thành 133 tiêu chí, chiếm 70%, tăng thêm 4 tiêu chí so với đầu năm 2018. Có 5 tiêu chí đạt 100% gồm: Quy hoạch, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Còn 57 tiêu chí chưa đạt, chiếm 30%, tập trung vào các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM, các tiêu chí có số xã đạt thấp là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và môi trường. Theo đề xuất của các huyện, tổng kinh phí cần hỗ trợ cho 10 xã  là 127.698 triệu đồng; đến nay,  mới bố trí được 53.077 triệu đồng cho các địa phương.

Trong những tháng đầu năm, mặc dù các địa phương đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nhưng trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến số tiêu chí đạt được còn ít. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh vừa tổ chức họp, bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với 10 xã trong kế hoạch. Tại cuộc họp, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thẳng thắn chỉ rõ. Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa được chú trọng, chưa tạo khí thế thi đua giữa các hộ,  thôn; việc rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của một số xã còn sơ sài, thiếu chính xác; nguồn vốn được phân cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu của chương trình; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một bộ phận người dân chưa có ý thức tự vươn lên thoát nghèo; chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là đường bê – tông ở một số xã chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý, khai thác, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư còn buông lỏng dẫn đến nhanh xuống cấp…

Từ những vướng mắc, hạn chế được nhận diện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các ngành, địa phương cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, nhất là những tiêu chí nhân dân có thể tự làm; xây dựng kế hoạch nước rút để thực hiện các tiêu chí còn lại; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo cấp trên để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Để hoàn thành mục tiêu 10 xã đạt chuẩn NTM trong năm nay, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, xã cũng như các sở, ngành. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, từ đó, tích cực chung tay, góp sức xây dựng NTM; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt; đánh giá lại mức độ hoàn thành của các tiêu chí chưa đạt để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện cho phù hợp; huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực trong nhân dân để đầu tư, xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành phụ trách các tiêu chí chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương…

Với quyết tâm chính trị cao của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tin tưởng rằng 10 xã trong kế hoạch đạt chuẩn NTM sẽ vững bước “về đích” đúng lộ trình.

NGUYỄN PHƯƠNG

.