6 tháng đầu năm, tỉnh ta có 65 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc thành lập mới

Thứ Ba, 03/07/2018, 16:09 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh ta có 65 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc thành lập mới, giảm 28,2% so với cùng kỳ; có 29 doanh nghiệp và 1 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; 62 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 5 doanh nghiệp giải thể. Lũy kế toàn tỉnh hiện có 2.299 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc.

Nhờ có sự đầu tư Công ty chè Hoàng Long (Bắc Quang) tiêu thụ lượng lớn sản phẩm chè búp tươi của bà con nông dân trên địa bàn.
Nhờ có sự đầu tư, Công ty chè Hoàng Long (Bắc Quang) tiêu thụ lượng lớn sản phẩm chè búp tươi của bà con nông dân trên địa bàn.

Tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn 439,2 tỷ đồng, trong đó 1 dự án lĩnh vực thủy điện với số vốn 298,3 tỷ đồng; 8 dự án lĩnh vực khoáng sản với số vốn 34,5 tỷ đồng; 2 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ với số vốn 93,5 tỷ đồng; 3 dự án thuộc lĩnh vực khác với số vốn 12,9 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án. Tập trung vận động, thu hút 7 chương trình, dự án nguồn vốn ODA, kết quả: Có 2 dự án đã ký được hiệp định đó là Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc – dự án thành phần tỉnh Hà Giang sử dụng vốn Ngân hàng phát triển châu Á và Dự án Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Xín Mần sử dụng vốn Quỹ phát triển kinh tế khối Ả Rập của Cô – Oét; 1 dự án đã đàm phán và chuẩn bị ký hiệp định đó là Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án Hà Giang; 4 dự án đã xây dựng đề xuất đó là Dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” triển khai tại 6 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La vận động vốn vay của tổ chức Jica, Dự án “Đầu tư xây dựng khu xử lý và chôn lấp chất thải rắn thành phố Hà Giang” vốn vay DANIDA, Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê, Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn của tỉnh Hà Giang do Chính phủ Hungary tài trợ. Quản lý và sử dụng có hiệu quả 21 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Kết quả đến 30.6 ước giải ngân được 204,295 tỷ đồng (trong đó vốn ODA 167,315 tỷ đồng, vốn đối ứng 36,98 tỷ đồng).

Tin, ảnh: PHAN MẠNH

.