Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách

Thứ Sáu, 05/02/2016, 15:48 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 trong bối cảnh không thuận lợi, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB) ngừng hoạt động cao, một số khó khăn trong việc thanh toán vốn nên không có khả năng nộp thuế; tỷ lệ người nộp thuế nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế có xu hướng gia tăng; chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại tuy tăng khá so với cùng kỳ, nhưng chưa ổn định và thiếu đồng đều giữa các ngành, các thành phần kinh tế... ; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Thành ủy, UBND thành phố, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên khối Tài chính, thành phố Hà Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2015.

Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2016.
Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2016.

Năm qua, Chi cục Thuế thành phố được HĐND thành phố giao chỉ tiêu thu 273,645 tỷ đồng, trong đó thu tại địa bàn 143,058 tỷ đồng; thu các doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa bàn do Cục Thuế quản lý 130,587 tỷ đồng. Kết quả thu đạt 305,2 tỷ đồng, vượt 15% so dự toán pháp lệnh, vượt 12% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 17% so cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất đạt 33 tỷ, vượt 121% dự toán pháp lệnh, vượt 65% so chỉ tiêu phấn đấu và tăng 65% so cùng kỳ; thu tại địa bàn, không kể doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) do Cục Thuế tỉnh quản lý, đạt 173,5 tỷ đồng, vượt 28% dự toán pháp lệnh, vượt 21% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 31% so cùng kỳ năm 2014. Có 11/11 khoản thu, sắc thuế đạt, vượt dự toán pháp lệnh và tăng khá so với cùng kỳ, trong đó: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 128%, tăng 40% so cùng kỳ; khu vực DNNQD do Cục Thuế tỉnh quản lý đạt 101% dự toán, tăng 2%; khu vực DNNQD Chi cục quản lý đạt 107% dự toán, tăng 20%; khu vực hộ kinh doanh đạt 106% dự toán, tăng 15%; thuế thu nhập cá nhân đạt 112% dự toán, tăng 44%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 104% dự toán, tăng 14%; thu tiền cho thuê đất đạt 135% dự toán, tăng 638%; lệ phí trước bạ đạt 149% dự toán, tăng 56%; thu phí, lệ phí đạt 137% dự toán, bằng 79%...

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Hà Giang, cho biết: Có được kết quả đó, Chi cục Thuế đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế ngân sách năm 2015 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia; đẩy mạnh thực hiện kê khai thuế điện tử, mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử qua mạng internet... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành năm 2015. Giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế hàng tháng, đôn đốc doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế đúng thời hạn. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế lớn và chây ỳ, chậm nộp tiền thuế nhằm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách và hạn chế nợ mới phát sinh...

Đối với nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, ngành Tài chính thành phố được giao 346 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế và phí phải phấn đấu đạt từ 334 tỷ đồng trở lên, tăng 3% so dự toán tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế nghiên cứu kỹ các chính sách hiện hành để có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thành phố, với ngành để tranh thủ được các nguồn lực tài chính; tham mưu những cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong, ngoài nước, đặc biệt là thu hút đầu tư vào lĩnh vực “mũi nhọn” của thành phố là thương mại, dịch vụ và du lịch; triển khai kịp thời các chính sách, pháp luật về thuế, phí đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố biết để chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách hiệu lực, hiệu quả, hạn chế nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Thường xuyên bám sát quá trình phát triển KT-XH của thành phố, để tiến hành phân tích và dự báo khả năng thu ngân sách trên từng lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, biện pháp khai thác nguồn thu có khả năng tăng thu để bù đắp cho khoản thu có khả năng phát sinh thấp hơn dự toán được giao, bảo đảm năm 2016 thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đã được thành phố giao từ 346 tỷ đồng trở lên.

VĂN NGHỊ

.