Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Giang sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả

Thứ Sáu, 06/02/2015, 09:08 (GMT+7)

Xuân 2015 - Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Giang trực thuộc Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc. Chi nhánh quản lý, vận hành lưới điện 110kv Hà Giang với số lượng đường dây và trạm biến áp gồm các lộ: Hà Giang - Thanh Thủy; Hà Giang - Bắc Quang; Hà Giang – Yên Minh; Hà Giang - Nậm Ngần; Nậm Ngần – Bắc Quang; Bắc Quang - Hàm Yên; Bắc Quang - Khánh Hòa; Sông Chừng; Nhánh rẽ Khu công nghiệp Bình Vàng. Khối lượng đường dây 110 kv khách hàng do Chi nhánh quản lý gồm lộ: Thủy điện Sông Bạc; thủy điện Nậm Ngần; thủy điện Thanh Thuỷ 2; nhánh rẽ thủy điện Sông Miện 5; nhánh rẽ trạm 220kv Hà Giang. Trạm biến áp 110 kv Chi nhánh quản lý gồm: Trạm 110kv Hà Giang; Trạm 110kv Bắc Quang; Trạm 110kv Yên Minh; Trạm 110kv Bình Vàng.

Công nhân vận hành trạm biến áp.
Công nhân vận hành trạm biến áp.

Qua các năm xây dựng và phát triển, đến nay cơ sở vật chất và nguồn lực con người của Chi nhánh đã từng bước được củng cố và kiện toàn. Sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên chức (CBCNV) góp phần tạo nên sức mạnh, giúp Chi nhánh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, đóng chân trên địa bàn tỉnh Hà Giang, một địa bàn khó khăn bậc nhất cả nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện 110kv Hà Giang trải rộng trên nhiều địa hình đồi, núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai, từ đó khiến công tác quản lý, hoạt động của Chi nhánh luôn gặp nhiều khó khăn.

   Với sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Chi nhánh, luôn tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm không ngừng củng cố công tác tổ chức sản xuất; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng công tác quản lý, vận hành thiết bị các trạm biến áp 110kv. Chi nhánh chú trọng việc khai thác năng lực tài sản, bảo đảm vận hành an toàn lưới điện, ổn định, kinh tế. Lãnh đạo các đơn vị trong Chi nhánh cụ thể hóa xây dựng chương trình hành động của các trạm, đội đường dây và khối Văn phòng, lập kế hoạch và từng bước triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình hoạt động mà Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đề ra.

 “Hết mình” vệ sinh sứ đường dây.
“Hết mình” vệ sinh sứ đường dây.

Qua sự quan tâm của Chi nhánh với công tác đầu tư sửa chữa, xử lý các hạn chế, đã góp phần cải thiện điều kiện và môi trường làm việc của CBCNV Chi nhánh; từng bước củng cố lưới điện, nâng cao độ an toàn của hệ thống, giảm nhiều các sự cố so với các năm trước đó. Từ đó, góp phần giúp cho chi phí quản lý vận hành giảm. Bên cạnh đó, Chi nhánh luôn coi vấn đề an toàn vệ sinh lao động là một trong vấn đề được đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu là không có sự có chủ quan, không để xảy ra tai nạn lao động dù là nhỏ, công tác an toàn được tập trung chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, cấp phát trang thiết bị, dụng cụ an toàn bảo hộ lao động đầy đủ, chủ động đề nghị cấp bổ sung hoặc điều chuyển giữa các trạm, tổ đảm bảo tất cả các đơn vị đều có đủ số lượng theo quy định. Đồng thời thường xuyên giám sát việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động của công nhân, kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh đảm bảo an toàn nghiêm túc. Tổ chức kiểm tra sát hạch quy trình kỹ thuật an toàn điện định kỳ hàng năm... Với việc người lao động được trang bị, nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác an toàn bảo hộ lao động, các năm qua toàn đơn vị đã không xảy ra tai nạn lao động do vi phạm quy trình.

Nơi độ cao khó khăn là lòng dũng cảm của người công nhân Chi nhánh.
Nơi độ cao khó khăn là lòng dũng cảm của người công nhân Chi nhánh.

Các chế độ chính sách cho CBCNV lao động luôn được đảm bảo tốt. Người lao động luôn được chăm lo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn. Do đó, cán bộ, đảng viên, công nhân viên Chi nhánh luôn chấp hành tốt các quy định, các chính sách, pháp luật. Đồng thời Chi nhánh luôn quan tâm, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Chi nhánh được duy trì, thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện tốt 8 lời Bác Hồ dạy khi Người lên thăm Hà Giang - 1961.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Giám đốc Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Giang cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhất định, song Chi nhánh cố gắng để giành được những kết quả quan trọng. Đặc biệt năm 2014, các mục tiêu cơ bản của Chi nhánh đều hoàn thành, tốc độ tăng trưởng được giữ vững theo chiều hướng phát triển. Thời gian tới, Chi nhánh quyết tâm bám sát chỉ đạo của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sản xuất, truyền tải điện năng; quản lý vận hành và khai thác tối ưu hệ thống điện, từng bước hiện đại hoá lưới điện, đồng thời "số hoá" công tác quản lý vận hành lưới điện; tạo mọi điều kiện để phát triển con người và tri thức lao động, xây dựng tác phong công nghiệp và văn hoá doanh nghiệp, ứng xử trong giao tiếp; phấn đấu các trạm 110kv không có sự cố, không để xẩy ra nguy cơ cháy nổ, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy; không có CBCNV trong đơn vị vi phạm kỷ luật lao động. 

Một buổi tập huấn phòng chống cháy nổ của Chi nhánh.
Một buổi tập huấn phòng chống cháy nổ của Chi nhánh.

 

.