Kiểm định an toàn bức xạ và thiết bị X-quang

Thứ Hai, 31/08/2020, 17:48 (GMT+7)

BHG - Trên địa bàn tỉnh hiện có 38 đơn vị sử dụng khoảng 50 thiết bị chụp X-quang. Trong đó, có 5 máy X-quang chụp cắt lớp vi tính CT scanner, 2 máy X-quang chụp răng, 3 máy X-quang đo mật độ xương, còn lại là thiết bị chụp X-quang tổng hợp. Trên thực tế, việc đo liều bức xạ chính xác rất cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng xạ trị. Để đảm bảo điều đó, các thiết bị đo liều tại các cơ sở y tế cần được kiểm tra và chuẩn định kỳ một cách tin cậy.

Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thực hiện kiểm xạ.
Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thực hiện kiểm xạ.

Theo quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế: Các cơ sở y tế phải thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị bức xạ được sử dụng tại cơ sở “Định kỳ một năm một lần đối với thiết bị xạ trị, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng”. Đối với thiết bị đo lường bức xạ, theo quy định về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị bức xạ, thiết bị đo bức xạ: “Thiết bị đo bức xạ (thiết bị đo suất liều bức xạ, thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt, máy đo chuẩn liều thuốc phóng xạ) phải được kiểm định ban đầu, sau khi sửa chữa và định kỳ hàng năm”.

Đồng chí Hà Văn Thiệu, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH-CN), cho biết: Đơn vị thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp KH-CN theo quy định. Trước đây, việc kiểm định và kiểm xạ do các trung tâm ngoài tỉnh đến thực hiện; ngoài chi phí kiểm định, kiểm xạ, bảo dưỡng thì sẽ phải chi thêm kinh phí đi lại, ăn ở cho kiểm định viên, dẫn đến tổng chi phí kiểm định thiết bị cao. Sau khi Trung tâm được đầu tư mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm xạ và đào tạo nhân viên kiểm định các thiết bị X-quang đã giúp cho 100% các thiết bị X-quang được kiểm định và các phòng X-quang được kiểm xạ, giảm chi phí trong công tác kiểm định.

  Hiện, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thực hiện dịch vụ kiểm định thiết bị X-quang tổng hợp dùng trong chẩn đoán y tế và kiểm xạ (tia X và tia gamma); cấp cho 2 viên chức hành nghề kiểm định các thiết bị: Máy đo đa năng kiểm tra X-quang thường quy; Phantom kiểm tra kích thước tiêu điểm hiệu dụng, độ chuẩn trực chùm tia, độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ; thiết bị đo dò phóng xạ buồng X-quang; thước đo độ dài, kiểm tra thăng bằng; yếm chì chống phóng xạ; liều kế cá nhân TLD. Ngoài ra, Trung tâm đang tiếp tục mua thêm bộ thiết bị kiểm định máy chụp X-quang gồm các Phantom: Thiết bị kiểm tra chất lượng hình ảnh máy chụp CT, thiết bị kiểm tra chất lượng hình ảnh máy X-quang tăng sáng truyền hình, thiết bị kiểm định máy chụp X-quang răng.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.