123
Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất giai đoạn 2016-2020 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất giai đoạn 2016-2020

Thứ Tư, 13/12/2017, 10:07 (GMT+7)

BHG - Ngày 12.12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện kế hoạch đột phá về ứng dụng Khoa học kỹ thuật và công nghệ (KHKT&CN) vào sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đồng thời thảo luận đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo. Các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đàm Xuân Lan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận Hội nghị.

Thực hiện đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên để thực hiện đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 như: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở phục vụ công tác cải cách hành chính và phát triển KT-XH; Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm thiểu công lao động đầu tư cho sản xuất, nâng cao giá trị, hạ giá thành sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng hóa; Chỉ đạo các Sở, ngành thuộc nhóm ngành kinh tế, du lịch và các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất của ngành, địa phương với tổng kinh phí đã được phân bổ là trên 53 tỷ đồng. Qua hơn một năm triển khai, các ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến, xác định được vai trò và động lực của KH&CN trong phát triển KT-XH; tập trung chỉ đạo quyết liệt Kế hoạch đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất; quan tâm, tạo cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo lĩnh vực chuyên môn của ngành, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực như: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế; một số huyện đã xác định đúng nhiệm vụ đột phá ở địa phương, bước đầu tạo được một số kết quả rõ nét như: Vị Xuyên, Quang Bình, Mèo Vạc, thành phố Hà Giang. Tuy nhiên, qua triển khai, đa số các đơn vị, địa phương mới chỉ đề xuất được các đề tài, dự án nhỏ lẻ, manh mún, chưa có nhiệm vụ xứng tầm, có tác động mạnh đối với nền kinh tế của tỉnh, tính khả thi không cao; chưa xác định rõ nhiệm vụ đột phá về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất là trách nhiệm, là giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH; một số địa phương chưa bám sát vào định hướng phát triển KT-XH cũng như tiềm năng, lợi thế của địa phương để xác định các nhiệm vụ đột phá phù hợp, thiếu chủ động trong việc lồng ghép, huy động các nguồn lực để tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất, chủ yếu vẫn trông chờ vào ngân sách; công tác thông tin tuyên truyền về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất chưa được thường xuyên…

Đánh giá cao những kết quả mà ngành, địa phương đã đạt được trong quá trình thực hiện đột phá về ứng dụng KHKT&CN thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị: để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, các ngành, địa phương trên cơ sở nội dung Nghị quyết cần tập trung thực hiện với các giải pháp phù hợp với thực tế địa phương; các huyện cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể mang tính bứt phá gắn với triển khai thì cần có kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo tính hiệu quả khi áp dụng ở địa phương; trong quá trình thực hiện, các địa phương cần đôn đốc, kịp thời điều trình để phù hợp với thực tế; các sở ngành, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh cần có sự hướng dấn các địa phương trong xây dựng kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của các thành viên; các ngành cần phân bổ nguồn vốn ưu tiên cho phát triển KHKT&CN; đẩy mạnh công tác công tác thông tin tuyên truyền về ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất, nhất là các nhiều mô hình ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tin, ảnh: Phi Anh

.