123
Quang Bình tích cực đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp - Báo Hà Giang điện tử

Quang Bình tích cực đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp

Thứ Tư, 10/05/2017, 06:56 (GMT+7)

BHG- Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, trong những năm qua, huyện Quang Bình tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, tạo bước đột phá mới trong phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, chuyên canh phát triển bền vững, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trong những năm qua, huyện Quang Bình luôn chú trọng phát triển nông nghiệp làm chủ đạo. Để từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân, huyện đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực để khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, toàn diện. Bên cạnh việc hoàn thiện công tác dồn điền, đổi thửa; huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng với diện tích chủ đạo là lúa lai, lúa chất lượng cao. Bố trí mùa vụ hợp lý, áp dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào thâm canh cây trồng; chú trọng đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất nông nghiệp; quy hoạch và đầu tư mở rộng vùng sản xuất lúa, rau màu tập trung; kiên cố hóa kênh mương nội đồng và đầu tư xây dựng trạm bơm, lắp đặt mới máy bơm... tạo điều kiện cho nông dân thâm canh tăng vụ, mang lại thu nhập cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận với những chính sách ưu đãi của tỉnh, huyện để phát triển bền vững. Huyện cũng khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích mặt nước, ao hồ, cấy lúa năng suất thấp sang chăn nuôi thủy sản, phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung. Tính đến nay, toàn huyện có 702,3 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích ao hồ là 477 ha, lòng hồ thủy điện 225,3 ha; năm 2016, huyện đã tập trung khuyến khích phát triển mở rộng quy mô nuôi cá lồng tại lòng hồ Thủy điện sông Chừng, đến nay mô hình này đã và đang phát triển rất tốt, góp phần nâng cao mức thu nhập cho người nông dân.

Từ chủ trương đúng đắn kết hợp với các giải pháp đồng bộ, huyện Quang Bình bước đầu hình thành chuỗi sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên từng diện tích canh tác. Nhiều mô hình đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình đầu tư có thu hồi để tái đầu tư trong sản xuất nông, lâm nghiệp, mô hình sản xuất lúa hàng hóa, mô hình tổ sản xuất cam VietGap, sản xuất chè hữu cơ VietGap, mô hình cải tạo vườn đồi tạp gắn với xây dựng Nông thôn mới, mô hình sản xuất cá Bỗng bằng phương pháp nhân tạo, mô hình mạ khay, máy cấy và áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, mô hình sản xuất rau, hoa an toàn VietGap trong nhà lưới tại thị trấn Yên Bình, Tiên Yên, Vĩ Thượng, xây dựng cơ sở sản xuất lúa giống và kinh doanh nông nghiệp, triển khai thôn kiểu mẫu gắn với tổ chức lại sản xuất. Áp dụng KHKT và công nghệ vào sản xuất nâng cao chất lượng chè, cam theo hướng VietGap. Đặc biệt trong một hai năm trở lại đây, huyện cũng đã phối hợp liên kết với các doanh nghiệp ứng dụng KHKT vào sản xuất, như: Công ty mía đường Sơn Dương đầu tư vào chương trình trồng mía trên địa bàn, với tổng diện tích thực hiện vụ mía năm 2015 – 2016 trên địa bàn huyện là 56,16 ha, tại các xã Tân Bắc, Bằng Lang, Yên Thành; Công ty TNHH An Đại Thành (Hải Phòng) đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giống lúa chất lượng cao và cung ứng máy vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Hiện nay Công ty đã và đang phối hợp với huyện lựa chọn thuê ruộng đất tại thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang với diện tích 5 ha để sản xuất lúa giống cung ứng cho nhân dân...

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Để thúc đẩy nông nghiệp ngày một phát triển, bên cạnh những chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, huyện cũng đang từng bước hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh lúa, cây màu có giá trị kinh tế cao sản xuất theo hướng an toàn, VietGap. Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo các phương thức gia trại, trang trại, từng bước thay thế phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán như hiện nay. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm chăn nuôi có năng suất, chất lượng, an toàn và có sức cạnh tranh cao”.

Có thể khẳng định những kết quả trong sản xuất nông nghiệp đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với chủ trương đúng đắn, hướng đi và giải pháp phù hợp, trong thời gian tới nền nông nghiệp của huyện Quang Bình sẽ phát triển một cách toàn diện, bền vững và trở thành huyện động lực trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Hiến Chương

.