123
Hội thảo Tham vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp - Báo Hà Giang điện tử

Hội thảo Tham vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp

Thứ Năm, 27/04/2017, 17:24 (GMT+7)

BHG - Chiều 27.4, tại Nhà khách Hà An (Hà Giang), UBND tỉnh phối hợp với Bộ NN-PTNT và Dự án Formis II (Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp) tổ chức Hội thảo Tham vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lâm nghiệp. Dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh; các doanh nghiệp...

Hội thảo tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng của hệ thống CSDL ngành lâm nghiệp tỉnh; mục đích của hệ thống đã đề xuất và những yêu cầu đối với việc duy trì; đề xuất cho Hà Giang thí điểm ứng dụng CSDL về công nghiệp gỗ do Formis phát triển; đề xuất giải pháp cho hệ thống CSDL lâm nghiệp Hà Giang và tính nhất quán với hệ thống CSDL Quốc gia Formis; xác định được nhu cầu đầu tư, giải pháp cho các thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống CSDL lâm nghiệp của tỉnh. Tham gia hội thảo, đại biểu được nghe các nhà khoa học trình bày báo cáo nghiên cứu về: Hệ thống CSDL lâm nghiệp Hà Giang, hiện trạng, nhu cầu cải thiện và những khuyến nghị; CSDL thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng; ý tưởng xây dựng, phát triển hệ thống CSDL lâm nghiệp cấp tỉnh, huyện liên kết với hệ thống dữ liệu Formis; giới thiệu về Formis II và khả năng hỗ trợ xây dựng hệ thống CSDL cho Hà Giang.

Tỉnh ta có tổng diện tích tự nhiên gần 793 nghìn ha, trong đó đất quy hoạch lâm nghiệp gần 567 nghìn ha, chiếm gần 72% tổng diện tích tự nhiên. Hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được Dự án Formis II xây dựng với các hợp phần chính gồm: Ứng dụng trên máy vi tính, trên mạng và CSDL tài nguyên rừng Trung tâm. Hệ thống này nhằm lưu trữ dữ liệu tài nguyên rừng thông qua dữ liệu điều tra kiểm kê rừng, hệ thống luôn cập nhật những diễn biến thay đổi hàng năm, từ đó cung cấp thông tin về rừng, đất lâm nghiệp một cách kịp thời, chính xác; hỗ trợ tích cực trong việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, công tác quản lý Nhà nước và thông tin báo cáo của các cấp. Hệ thống sẽ hỗ trợ quá trình tự động hóa cập nhật, chuyển dữ liệu từ cấp cơ sở đến T.Ư, đảm bảo số liệu luôn chính xác và đồng nhất. Đồng thời, giúp cho các cấp, các ngành, chủ rừng nắm được chính xác tình hình biến động về các loại rừng, đất, đưa ra phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn hiệu quả.

Qua hội thảo, tỉnh ta mong muốn đề xuất được khung hệ thống CSDL lâm nghiệp; cam kết của các tổ chức, dự án và cá nhân có liên quan trong việc phát triển, duy trì hệ thống CSDL của tỉnh; sự chấp thuận để Hà Giang trở thành tỉnh đi đầu ứng dụng hệ thống CSDL công nghiệp gỗ do Formis phát triển.

                                                                          Thiên Thanh

.