Khắc sâu lời Bác dạy về tinh thần đoàn kết

Thứ Tư, 24/03/2021, 10:44 (GMT+7)

BHG - Tháng 3.1961, Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Trong buổi nói chuyện với gần 1,7 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ ở Sân vận động thị xã Hà Giang, Người căn dặn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà Tám lời sâu sắc, toàn diện; trong đó Lời dạy đầu tiên là tinh thần đoàn kết: “Trước hết, tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà”. 60 năm qua, người dân Hà Giang luôn khắc sâu lời Bác dạy, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt nhiều thành tựu trong phát triển KT – XH, giữ vững AN-QP.

Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh trò chuyện bên cây đại Bác Hồ trồng khi Người lên thăm Hà Giang.
Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh trò chuyện bên cây đại Bác Hồ trồng khi Người lên thăm Hà Giang.

Đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Người từng dạy: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thực tế chứng minh, đoàn kết chính là sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Hà Giang là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống. Nhớ lời dạy của Bác, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đặc biệt là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới đất nước, tinh thần đoàn kết được phát huy mạnh mẽ và thể hiện rõ nét trong việc đồng lòng triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT – XH. Qua đó, tỉnh ta đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 6,8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,73% (năm 2016) xuống còn 22,53%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.500 tỷ đồng; thu hút 1,5 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99%; 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường… đều đạt nhiều kết quả quan trọng. Điển hình có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy hiệu quả, huy động sự chung sức, đồng lòng của toàn dân. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh huy động được trên 5.109 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp chiếm 25,5%; vận động người dân hiến trên 1,6 triệu m2 đất; đóng góp 1.246.771 ngày công. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn NTM; 99 xã đạt trên 10 tiêu chí; Tp. Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đặc biệt, Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trở thành phong trào sâu rộng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc quyết liệt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón chia sẻ: “Thấm nhuần lời dạy của Bác về xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần đoàn kết của nhân dân Hà Giang đều được phát huy mạnh mẽ. Để tiếp tục phát huy thành quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi lĩnh vực, các cấp, ngành cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước...

Bài, ảnh: AN GIANG

.