Một đảng viên mẫu mực ở thôn Cốc Mui

Thứ Tư, 06/12/2017, 08:11 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ngán Chiên (Xín Mần) luôn đóng vai trò quan trọng trong các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của địa phương. Người có uy tín ở các thôn, bản đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân các dân tộc với chính quyền địa phương. Điển hình là ông Tải Đức Văn, một đảng viên gương mẫu cũng là người có uy tín ở thôn Cốc Mui, xã Ngán Chiên.

Ông Văn chăm sóc đàn trâu của gia đình.
Ông Văn chăm sóc đàn trâu của gia đình.

Ông Tải Đức Văn (sinh 1965) luôn được nhiều người tôn trọng, gương mẫu trong các hoạt động của gia đình và của thôn Cốc Mui. Ông luôn là người đi đầu trong phát triển kinh tế hộ, nhất là việc thực hiện các chương trình, nghị quyết của cấp trên. Năm 2016, được sự phổ biến của chính quyền địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh hỗ trợ vay vốn để phát triển chăn nuôi, ông Văn mạnh dạn đăng ký và được giải ngân với nguồn vốn 160 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại và mua con giống. Đến nay, gia đình ông có tổng số 18 con bò, trâu nuôi sinh sản và vỗ béo. Bên cạnh đó, ông còn mở thêm cửa hàng sửa chữa nông cụ, máy xay xát để phục vụ cho người dân trong và ngoài thôn. Những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông đều giúp đỡ miễn phí. Ngoài ra, ông Văn còn tích cực vận động người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những diện tích đất dốc chuyển đổi sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi, thực hiện tốt công tác trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn. Tuy là một thôn còn khó khăn, nhưng đến nay, toàn thôn có gần 20 hộ chăn nuôi trâu, bò với số lượng từ 5 - 6 con/hộ. Ông Văn chia sẻ: Đảng viên là phải gương mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực, không ngại khó khăn vươn lên trong cuộc sống, từ đó mới tuyên truyền, vận động bà con làm theo, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc.

Không chỉ đi đầu phát triển kinh tế trong thôn, ông Văn còn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới như: Giữ gìn vệ sinh khuôn viên nhà ở, đưa chuồng trại gia súc ra xa nhà ở...; chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Anh Thèn Sào Quyền, Trưởng thôn Cốc Mui, cho biết: Ông Văn thường xuyên tuyên truyền cho người dân trong thôn nâng cao công tác an ninh trật tự, sống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Các sự việc, hoạt động lớn nhỏ trong thôn, ông Văn đều tham gia tích cực; qua đó, đã giúp cho chính quyền địa phương tiến hành hòa giải tốt các vụ xích mích, tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Thôn Cốc Mui nằm cách trung tâm xã Ngán Chiên 3,5 km, giáp với xã Thu Tà. Thôn có 99 hộ, chủ yếu là dân tộc Nùng. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngán Chiên cho biết: Hiện xã có 10 người có uy tín ở 10 thôn. Những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín luôn có vị thế lớn trong cộng đồng dân cư. Họ đã và đang có những đóng góp quan trọng trong ứng xử cộng đồng, trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

VĂN LONG

.