Hà Giang
Hai diễn viên thay thế Xuân Bắc và Công Lý ở Táo Quân 2022 Hai diễn viên thay thế Xuân Bắc và Công Lý ở Táo Quân 2022

Táo Quân 2022 không có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Bắc, Công Lý trong vai Nam Tào và Bắc Đẩu. MC Thảo Vân cũng không dẫn chào kết.


Xem theo ngày
Đám cưới hậu Covid
10:22, 27/11/2021
"Doanh thu" tốt nhất cho một đám cưới thời hậu dịch là... huề vốn.