Hà Giang

Xín Mần đẩy mạnh cải cách hành chính

08:25, 10/03/2022

BHG - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm huyện Xín Mần xác định đẩy mạnh và chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm.

Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa của huyện.
Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa của huyện.

Năm 2021, công tác CCHC của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đứng thứ 5/11 huyện, thành phố tăng 5 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Hầu hết các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân, còn tình trạng tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) quá hạn; chưa triển khai thực hiện việc thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh trên tổng số giao dịch có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, phí/lệ phí, thuế; chưa thực hiện báo chế độ báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ; tỷ lệ văn bản điện tử có chữ ký số được phát hành của một số xã chưa đạt theo kế hoạch…

Năm 2022, huyện Xín Mần xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh CCHC và chuyển đổi số đối với một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo công tác CCHC, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến CCHC thông qua hệ thống pano, áp phích hoặc tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp để nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, nhất là đội ngũ công chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động; niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng công chức. Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Phạm Duy Hiền cho biết: Trong cuộc họp CCHC đầu năm, UBND huyện nêu lên những tồn tại cần khắc phục, đồng thời yêu cầu từng cá nhân phải đề xuất chương trình trọng tâm của người đứng đầu đơn vị và tự đánh giá mức độ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. Qua đó, nhằm ngăn ngừa tình trạng báo cáo chung chung và rập khuôn, máy móc qua từng năm.

Để công tác CCHC được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, trước hết cần nêu cao vai trò trách nhiệm gắn với việc nêu gương người đứng đầu. Trong đó, mỗi cá nhân cần phải xây dựng chương trình trọng tâm cho cả năm. Tuy nhiên, không ít các cán bộ cấp xã, phòng, ban chuyên môn vẫn chưa xác định được các chương trình trọng tâm của người đứng đầu. Cụ thể, qua đánh giá 34 cá nhân là người đứng đầu cấp xã, thị trấn và các phòng chuyên môn, hầu hết có chương trình trọng tâm song rất sơ sài và chưa đạt yêu cầu đề ra. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn, chia sẻ: Chương trình hành động trọng tâm của người đứng đầu đó là kế hoạch, mục tiêu cần phải thực hiện và phấn đấu thực hiện trong năm. Trên có sở đó, định hướng, xây dựng kế hoạch theo từng thời gian, thời điểm để triển khai. Năm 2022, ngoài các nhiệm vụ thường ngày, xã Nấm Dẩn xác định tập trung vào công tác CCHC nâng cao chất lượng thực thi công việc, chỉnh trang khu vực trung tâm xã. Tích cực áp dụng việc chuyển đổi số trong điều hành và quản lý công việc. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng đăng ký tài khoản dịch vụ công cho công dân và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho tất cả cán bộ cấp thôn, bản trên địa bàn...

Không chỉ đánh giá thực chất về vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, để cụ thể hóa các chỉ tiêu CCHC trên địa bàn, người đứng đầu các xã, thị trấn, phòng, ban chuyên môn đã tiến hành ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các chỉ tiêu về CCHC năm 2022. Trong đó, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; 9 nhiệm vụ về CCHC và 7 nhiệm vụ về chuyển đổi số; phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cải cách hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

BHG - Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ cải cách về thể chế, tổ chức bộ máy, hành chính công, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, đơn giản hóa, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính.

31/08/2021
Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Sáng 30.9 diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số Bộ, ngành T.Ư; đại biểu tại điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh ta, có lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

30/09/2020
Công an tỉnh Hà Giang xếp thứ 6/63 Công an các tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính

BHG - Ngày 29.10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư công bố xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong Công an nhân dân (CAND) năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh có lãnh đạo Công an tỉnh và một số đơn vị chuyên môn.

29/10/2020
Điện lực Bắc Mê chuyển biến tích cực thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

BHG - Thời gian qua, Điện lực Bắc Mê đẩy mạnh tuyên truyền, đạt nhiều chuyển biến tích cực trong việc thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian, giúp người sử dụng điện giảm thời gian đi lại và thuận lợi trong giao dịch.

28/08/2021