Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc tại huyện Vị Xuyên

Thứ Tư, 14/08/2019, 10:19 (GMT+7)

BHG - Ngày 12.8, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng ban Tổ chức – Nội Vụ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác CCHC tại huyện Vị Xuyên.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Vị Xuyên.
Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Vị Xuyên.

Qua kiểm tra tại một số xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của huyện, đoàn kiểm tra nhận thấy huyện Vị Xuyên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC. Các thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Cơ chế một cửa sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục trong mọi lĩnh vực.  Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC được lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các phòng ban quan tâm, thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc giữa các phòng, ban được thực hiện đồng bộ.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế của huyện như: Công tác lãnh chỉ đạo của người đứng đầu một số đơn vị trên địa bàn huyện còn chưa sâu sát; việc sử dụng chữ ký số cá nhân theo quy định để gửi văn bản điện tử chưa thực sự phát huy được hiệu quả; một số thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, cập nhật tài liệu để áp dụng CCHC chưa kịp thời; việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực như tài nguyên - môi trường, thương binh - xã hội… vẫn để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn; chưa ghi chép đầy đủ, chính xác thông tin trên sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát; không có phiếu hẹn trả kết quả với cá nhân, tổ chức.

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Vị Xuyên thực hiện tốt công tác CCHC để góp phần nâng cao chỉ số CCHC của địa phương, công khai minh bạch các thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống chất lượng ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời tuyên truyền để người dân biết và thực hiện mô hình tiếp nhận và trả kết quả nhằm giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người dân.

Hà Trang (Vị Xuyên)

.