Hà Giang

Phát huy nội lực, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp

11:10, 03/02/2021

BHG - Một mùa Xuân mới đang về! Cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đón chào năm mới trong không khí hân hoan kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năm 2020 sẽ là tiền đề vững chắc để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 bước sang năm mới 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2021
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2021

Trong không khí rộn ràng trước thềm Xuân mới, chúng ta tự hào nhìn lại năm 2020 - một năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước, cùng những tác động khó khăn của thiên tai, dịch bệnh… Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS - QP) và công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD vững mạnh, quan tâm, phối hợp, chỉ đạo xây dựng, củng cố các tiềm lực, thế trận trong KVPT; công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP - AN được chú trọng; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để dịch bệnh xâm nhập vào LLVT Quân khu và lây lan trong cộng đồng. Chỉ đạo quyết liệt việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật có chuyển biến tiến bộ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy các địa phương trên địa bàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy các địa phương trên địa bàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là các đảng bộ được QUTW và Đảng bộ Quân khu lựa chọn đại hội trước; phối hợp với cấp ủy các địa phương chuẩn bị nhân sự và chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ quân sự tỉnh, huyện (có 1 tỉnh và 5 huyện cơ cấu 2 đồng chí cán bộ cơ quan quân sự địa phương tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp) được QUTW đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau đại hội, các cấp ủy đã kịp thời ban hành, triển khai toàn diện và đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội xác định.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, đây cũng là năm khởi đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho những năm tiếp theo trong triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn Quân khu dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; kinh tế toàn cầu bị suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ… sẽ là những nhân tố ảnh hưởng bất lợi tới sự phát triển của đất nước, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ công tác QS - QP và công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải tăng cường học tập, nắm vững phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; xây dựng chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch phấn đấu, thực hiện trong từng năm bảo đảm chặt chẽ, khoa học, với tinh thần Đảng làm trước, cấp trên làm trước để quần chúng và cấp dưới học tập, làm theo. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo ở tất cả các khâu, các bước quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết theo lộ trình, tiến độ và từng giai đoạn cụ thể. Theo đó, năm 2021 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Trước hết, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tích cực rèn cán, luyện binh, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, nhất là trong dịp tết cổ truyền của dân tộc và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tích cực phối hợp với các lực lượng, nghiên cứu, đánh giá tình hình, xây dựng, bổ sung các văn kiện, kế hoạch tác chiến, bảo đảm kịp thời xử trí tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS - QP gắn với phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố QP - AN; phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu và KVPT các địa phương ngày một vững chắc. Đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường các giải pháp xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2021.

Tiếp tục chỉ đạo nhân rộng những mô hình thực hiện các đề án: Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới; Quân đội phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; phát động, thực hiện tốt PTTĐ quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm chào mừng những ngày lễ lớn và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chú trọng thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong dịp lễ tết, góp phần giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tích cực lãnh đạo thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật” trong LLVT Quân khu. Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, gắn với nâng cao chất lượng rèn luyện, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”

Tập trung xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên “mẫu mực, tiêu biểu”; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm, chống biểu hiện hình thức, “bệnh thành tích”, quan liêu, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy chế, quy định, các nghị quyết, kết luận, đề án về công tác cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp với các địa phương để hiệp thương, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải cụ thể hóa nghị quyết bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết; biểu dương, nhận rộng những cách làm hay, việc làm mới, sáng tạo; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, góp phần thúc đẩy quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trước thềm Xuân mới Tân Sửu năm 2021, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tạo đà cho những năm tiếp theo; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Xín Cái làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

BHG - Thời gian qua, do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát phía nước bạn Trung Quốc, nên có rất nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua địa bàn Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc). Ngoài ra, đơn vị cũng phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp lẩn trốn trên địa bàn với mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

30/09/2020
Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ đã kiện toàn bộ máy cán bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó thúc đẩy sự phát triển cho 5 năm tới.

30/09/2020
Thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương

BHG - Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) gắn thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Cú (Đồng Văn) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc biên giới; từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

 

28/09/2020
Công an huyện Quang Bình đảm bảo tốt an ninh trật tự

BHG - Thời gian qua, Công an huyện Quang Bình đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

26/10/2020