Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Triển khai tích cực, toàn diện và hiệu quả phong trào thi đua

Thứ Hai, 11/06/2018, 15:43 (GMT+7)

BHG - “Nét nổi bật trong công tác Thi đua, Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) 6 tháng đầu năm 2018 của BĐBP tỉnh Hà Giang, đó là:  Các đơn vị đã triển khai tích cực, toàn diện và hiệu quả phong trào thi đua. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và đột kích giữa các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị”- Đó chính là chia sẻ của đồng chí Nông Thế Hanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Cán bộ chiến sĩ đồn BP Nghĩa Thuận giúp nhân dân thôn Ma Sào Phố làm đường nông thôn mới. Ảnh Ngụy Tùng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) giúp nhân dân thôn Ma Sào Phố làm đường nông thôn mới. Ảnh Ngụy Tùng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh).

Ngay từ đầu năm, Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, đồng thời hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào TĐQT năm 2018 với chủ đề“Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, nội dung thi đua hướng vào thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018), coi đây là điều kiện thuận lợi để BĐBP Hà Giang nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phát động toàn đơn vị đợt thi đua với chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” (từ 1.5 đến 11.6), gồm 3 nội dung: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Mỗi  đơn vị trực thuộc có công trình, sản phẩm chào mừng hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới có hiệu quả, được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua này.

Căn cứ nội dung thi đua, các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch phát động xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cho phù hợp; ký kết giao ước thi đua giữa các bộ phận; từng cá nhân viết cam kết đăng ký phấn đấu thi đua. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Thông qua các hoạt động thi đua, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; xây dựng, củng cố các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD; Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới; Phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, ra vào khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định.

Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ nêu trên, lực lượng Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, từ cơ quan Bộ chỉ huy đến các đơn vị đều thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Thông qua các đợt thi đua cao điểm, đột kích, nhiều đơn vị đã đầu tư củng cố doanh trại, xây mới vườn hoa, cây cảnh; xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sỹ. Từ thực hiện tốt phong trào thi đua, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu thi đua, qua đó đã ngăn chặn được vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống mức thấp nhất. Hơn cả, đó là xây dựng BĐBP tỉnh Hà Giang vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Những ngày này, cùng với lực lượng BĐBP, cán bộ chiến sỹ BĐBP Hà Giang đang tích cực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 – 3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2019).

Hoa Sim

.