Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Thứ Hai, 30/04/2018, 08:50 (GMT+7)

BHG - Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tỉnh ta là địa bàn diễn ra các trận đánh ác liệt, kéo dài 10 năm, từ 1979 đến 1989. Chiến tranh kéo dài, ác liệt, hàng nghìn liệt sỹ hy sinh đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Trên tuyến biên giới vẫn còn nhiều vật cản nổ chưa được rà phá, khắc phục nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27.7.2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 1237 cấp tỉnh đã được thành lập. BCĐ đã triển khai kế hoạch khảo sát, tìm kiếm và quy tập, xác định cụ thể cho từng năm, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang làm tốt công tác truyên truyền, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến từng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Việc cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thu thập, kết nối các thông tin từ nhiều nguồn kênh khác nhau như tin báo của quần chúng nhân dân, các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu và các tài liệu còn lưu trữ tại đơn vị làm cơ sở cho việc kết luận thông tin, xác định địa bàn có phần mộ liệt sỹ cần tìm kiếm. Khi có thông tin về phần mộ liệt sỹ còn nằm ngoài nghĩa trang báo về cơ quan thường trực Bộ CHQS tỉnh và Sở Lao động -TBXH tỉnh tiếp nhận, xử lý; Đội quy tập xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát và tổ chức quy tập theo đúng quy định.

Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ năm 2013 đến nay, đã xây dựng hoàn thiện hồ sơ, danh sách 2.705 liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh, hiện an táng ở 8 nghĩa trang (có 577 liệt sỹ chưa xác định danh tính); tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 61 bộ hài cốt liệt sỹ về truy điệu và an táng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, chiến tranh kết thúc đã lâu, tác động của thiên nhiên nên bị thay đổi hiện trạng khiến các nhân chứng khó nhận dạng địa hình nơi chôn cất liệt sỹ; nhiều khu vực vật cản chưa được rà phá nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1237 sẽ đáp ứng được sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sỹ, tạo dư luận tốt trong xã hội, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các anh hùng liệt sỹ, BCĐ 1237 của tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, trong đó: Định kỳ 6 tháng họp đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến, hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, từng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Các cơ quan truyền thông của tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - TBXH duy trì chuyên trang, chuyên mục để mọi người nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước, Quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; thiết lập số điện thoại “đường dây nóng”, thường xuyên tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ do các tập thể, cá nhân cung cấp. Tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh đề nghị Chính phủ phê duyệt Đề án Rà phá bom, mìn vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt các khu vực đã được xác định. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động - TBXH tiếp tục rà soát danh sách liệt sỹ hiện đang quản lý, xác định số lượng và danh sách liệt sỹ của đơn vị trong các thời kỳ; thu thập các thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp, xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả khả quan, để anh linh các anh hùng liệt sỹ còn nằm lại trên tuyến biên giới được về với đồng đội, gia đình, người thân, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh.

Hoàng Dũng

.