123
Hiệp đồng đảm bảo ANTT nơi địa đầu Tổ quốc - Báo Hà Giang điện tử

Hiệp đồng đảm bảo ANTT nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ Năm, 23/11/2017, 07:42 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010, của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng. Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa các lực lượng đã đạt được những kết quả nổi bật: Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn luôn được ổn định; chủ quyền, lãnh thổ biên giới được giữ vững. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng luôn chủ động ngăn chặn mọi âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu KT-XH quan trọng của tỉnh. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ án tăng cao.

Lực lượng Công an phối hợp với dân quân, tự vệ giúp dân xây dựng nhà ở. 					         Ảnh: Nguyễn Lân
Lực lượng Công an phối hợp với dân quân, tự vệ giúp dân xây dựng nhà ở. Ảnh: Nguyễn Lân

Để xây dựng một thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD), lực lượng CAND đã tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn trong xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận QPTD. Xác định xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc là nền tảng hàng đầu, lực lượng Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng nền QPTD gắn với xây dựng khu vực phòng thủ. Các khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển KT-XH, văn hóa gắn với xây dựng tiềm lực QP-AN.

Điểm nổi bật là công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN và giáo dục QPTD được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, thực hiện có nề nếp. Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình quy định. Thường xuyên phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện nghiêm Luật Cư trú,  quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tuyên truyền về Nghị định thư phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân khu vực biên giới qua lại thăm thân, mua, bán và du lịch; từ đo, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Ngoài ra, các lực lượng còn đẩy mạnh tăng cường đối ngoại, làm tốt công tác ngoại giao nhân dân gắn với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo lợi ích Quốc gia dân tộc.

Ở các địa bàn cơ sở, lực lượng Công an luôn phối hợp với Ban CHQS tỉnh, triển khai chương trình phối hợp đảm bảo ANTT xuống tận thôn, bản; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các Tổ tự quản về ANTT. Hàng tháng, các lực lượng chức năng thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, hướng dẫn, vận động nhân dân gắn phát triển KT-XH với QP-AN; nhờ đó, quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yên tâm, phấn khởi lao động sản xuất… Ngoài xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Quân sự luôn phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng thường xuyên có những hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, chung tay xây dựng Nông thôn mới, cùng nhau xây dựng một thế trận ANND gắn với thế trận QPTD vững chắc.

Đặc biệt, tại các địa bàn biên giới, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phương án giải quyết các vấn đề; các Đồn Biên phòng luôn phối hợp tốt với cấp ủy,  chính quyền cơ sở, nhất là các lực lượng như Công an, dân quân, tổ tự quản để thực hiện nhiệm vụ. Do đó thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra những vấn đề phức tạp về ANTT, đường biên, mốc giới được giữ vững.

Với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của ba lực lượng, công tác triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công an tỉnh với Bộ CHQS tỉnh đã và đang đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Kỳ Long

.