123
Trường Quân sự tỉnh: 25 năm xây dựng và trưởng thành - Báo Hà Giang điện tử

Trường Quân sự tỉnh: 25 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ Năm, 30/03/2017, 09:06 (GMT+7)

BHG - Cách đây 25 năm, ngày 2.4.1992, Bộ Tư lệnh Quân khu II ra Quyết định thành lập Trường Quân sự địa phương tỉnh Hà Giang.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, như: Tập huấn cho cán bộ quân sự, chỉ huy, trợ lý cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh, các huyện, thành phố và cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo Trung cấp quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo, bổ túc sỹ quan dự bị; huấn luyện chuyển dự bị động viên (DBĐV) hạng 2 lên hạng 1; bồi dưỡng KTQP cho cán bộ thuộc đối tượng 3; đào tạo Thiếu sinh quân; huấn luyện cán bộ chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng DBĐV, DQTV; giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh... 25 năm qua, nhà trường đã  đào tạo được hàng nghìn lượt cán bộ cơ sở. Tính đến nay, đã có trên 300 đồng chí giữ các cương vị chủ chốt ở xã, phường; đào tạo được 375 Thiếu sinh quân, nhiều thiếu sinh quân thi đỗ và cử tuyển vào các trường sĩ quan, đại học và cao đẳng; 30 học viên nay là sỹ quan, đang công tác ở các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh. Đào tạo, bổ túc sỹ quan dự bị được 9 khóa cho 438 đồng chí, đồng thời tổ chức huấn luyện đự bị động viên cho các đơn vị. Xoá mù chữ cho chiến sỹ dân tộc ít người, đào tạo 4 khoá Xã đội trưởng. Hầu hết các đồng chí cán bộ được đào tạo về địa phương được sắp xếp cơ cấu vào các chức vụ theo đúng chuyên ngành và nhiều đồng chí đã phát triển lên các chức vụ cao hơn tại địa phương. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2, 3, Bí thư, Trưởng thôn, bản. Tiến hành giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường PTTH, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Qua quản lý, giảng dạy, huấn luyện đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng trưởng thành. Đến nay, đội ngũ giáo viên đã có 80% qua đào tạo đại học, 1 số đồng chí được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp Quân khu, cấp tỉnh. Nhiều năm liền, Đảng bộ Nhà trường đạt trong sạch vững mạnh; nhà trường đạt đơn vị vững mạnh toàn diện; được các cấp tặng nhiều danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Bằng khen, Giấy khen. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nhà trường còn thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nếp sống chính quy, quản lý kỷ luật, tích cực tổ chức tăng gia sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ, củng cố xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp, phối hợp với đơn vị bạn, cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân tốt đẹp. Trong thời gian tới, với những thành tích đạt được, cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên của nhà trường tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đó là:

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên trong nhà trường và tuyên truyền phổ biến cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt là những chủ trương, giải pháp của địa phương về nhiệm vụ xây dựng và phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các lực lượng và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân để có những chủ trương, giải pháp đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết, đấu tranh ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

- Thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, đào tạo cán bộ quân sự ở cơ sở, đào tạo, bổ túc sỹ quan dự bị. Chăm lo củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng ngày càng cao, tích cực phấn đấu vươn lên tiếp cận với khoa học công nghệ, kỹ thuật quân sự mới và nghệ thuật quân sự Việt Nam để vận dụng trong quá trình dạy học, đổi mới phương pháp sư phạm, tạo bước chuyển cơ bản về phương pháp dạy và học. Góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo cho mọi đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện tại chức cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên chuyên môn theo kế hoạch; xây dựng nếp sống chính quy, quản lý đơn vị, kỷ luật chặt chẽ, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân tốt đẹp với nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tích cực đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên trong nhà trường.

-  Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua quyết thắng, phấn đấu thực hiện thắng lợi  mục tiêu của các phong trào thi đua do Bộ CHQS tỉnh và địa phương phát động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (10.5.1947 - 2017).

Đại tá Trịnh Viết Sỹ (Chính ủy Trường Quân sự tỉnh)

.