Thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ở Yên Minh

Thứ Bảy, 01/11/2014, 09:39 (GMT+7)

HGĐT- Những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Yên Minh luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật, trong đó có Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC).


Theo thống kê, từ năm 2011 – 2013, huyện thực hiện 82 lượt tiếp công dân và tiếp nhận 57 đơn thư, trong đó có 3 đơn khiếu nại; 16 đơn tố cáo và 38 phản ánh, kiến nghị. Huyện tiến hành thụ lý, giải quyết 57/57 đơn, thư. Thông qua việc giải quyết KNTC, trả lại cho công dân 319.396.000đ; thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước 56.611.000đ; thu hồi cho Nhà nước 10.800m2 đất các loại, đồng thời, tiến hành kiểm điểm 1 tập thể, 2 cá nhân... Với quan điểm công khai, minh bạch trong giải quyết KNTC, huyện đã thực hiện công khai các quyết định xử lý hành vi, vi phạm bị tố cáo, công khai quyết định xử lý tố cáo tại đơn vị có các cá nhân vi phạm, gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại...


Theo Thanh tra tỉnh, qua thực tế ở một số xã, thị trấn ở Yên Minh như: Xã Hữu Vinh, Sủng Thài, Mậu Duệ, thị trấn Yên Minh..., cho thấy, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; thường xuyên tổ chức công tác tiếp dân; củng cố và nâng cao hoạt động các tổ hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các tranh chấp phát sinh từ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo pháp luật. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật về KNTC. Đồng thời, nắm bắt và giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, các tranh chấp phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.


Để thực hiện tốt các quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo trong thời gian tới, Yên Minh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thanh tra huyện; củng cố và kiện toàn tổ chức Ban thanh tra nhân dân và các tổ hòa giải ở cơ sở; hàng năm tổ chức thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáođối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp huyện... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định và phát triển KT – XH ở địa phương.

.