123
TAND tỉnh: Giải quyết 78 lượt tiếp công dân, đơn thư - Báo Hà Giang điện tử

TAND tỉnh: Giải quyết 78 lượt tiếp công dân, đơn thư

Thứ Ba, 14/10/2014, 15:00 (GMT+7)

HGĐT- Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh (TAND), công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2014 đã được ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên đã có chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Cụ thể, năm 2014 (tính từ 1.10.2013 – 30.9.2014), TAND tỉnh đã tiếp 21 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 57 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã xử lý 57/57 đơn, giải quyết đạt tỷ lệ 100%, trong đó: xử lý chuyển các cơ quan khác 12 đơn, để lại giải quyết 45 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực bồi thường, thu hồi đất, tái định cư tại các dự án; đòi bồi thường thiệt hại trong các vụ án hình sự...


PHAN MẠNH
.