Chương trình hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2, đã có trên 200 nhà được triển khai

Thứ Sáu, 11/12/2020, 10:59 (GMT+7)

BHG - Giai đoạn 1 (từ tháng 7.2019 – 8.2020), toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 3.336 hộ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở (Chương trình 1953).

Anh Chứ Mí Lử (giữa), xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc phấn khởi khi có nhà mới được hoàn thành từ nguồn kinh phí Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh
Anh Chứ Mí Lử (giữa), xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc phấn khởi khi có nhà mới được hoàn thành từ nguồn kinh phí Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh

Sau khi Tổng kết Chương trình 1953 giai đoạn 1, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát và triển khai Chương trình giai đoạn 2. Qua rà soát, toàn tỉnh còn 2.936 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm nhà ở. Từ tháng 9.2020 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở được 232 hộ, gồm: 1 hộ gia đình chính sách người có công, 7 hộ cựu chiến binh nghèo, 1 hộ nghèo xã biên giới và 223 hộ nghèo xã nội địa.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 3.568 hộ gia đình đã triển khai xây dựng nhà ở, trong đó có 3.420 hộ đã hoàn thành. Hiện nay, Ban chỉ đạo Chương trình 1953 các cấp tiếp tục tăng cường tiếp xúc, vận động các tập toàn, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho Chương trình; đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện theo kinh phí đã được phân bổ hoặc tự vận động được, đảm bảo công trình bền chắc, phù hợp với bản sắc văn hóa từng dân tộc…

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

.